Szybki szacunek PKB za I kwartał 2021 r.

14.05.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2021.

Szybki szacunek PKB za I kwartał 2021 r.

Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) niższy niż przed rokiem o 1,2% (wobec wzrostu o 2,0% w analogicznym okresie 2020 r.)

Według statystyk wyrównanych sezonowo, w pierwszym kwartale 2021 r. produkt krajowy wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,7%.

Pełniejsze dane o rachunkach narodowych za I kwartał, prezentujące między innymi ich strukturę popytową i podażową pojawią się 31 maja.

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.