Szybki szacunek PKB za I kwartał 2024

15.05.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2024

PKB

W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo, PKB w I kwartale 2024 r. wzrósł o 0,4% w stosunku do kwartału poprzedniego i był wyższy o 1,3% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

W statystykach prowadzonych w formule danych niewyrównanych sezonowo, PKB w pierwszym kwartale 2024 roku okazał się o 1,9% wyższy niż w analogicznym okresie 2023 roku.

Dane zaprezentowane w szybkim szacunku są nieznacznie wyższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Pełniejsze dane o wynikach I kwartału 2024 roku poznamy 3 czerwca.

Zobacz inne analizy makro

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.