Szybki szacunek PKB za III kwartał 2023

14.11.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2023

PKB

W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo, PKB w III kwartale 2023 r. zwiększył się realnie w stosunku do kwartału poprzedniego o 1,4% i był wyższy o 0,5% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. 

W statystykach prowadzonych w formule danych niewyrównanych sezonowo, PKB w kwartale trzecim 2023 roku okazał się o 0,4% wyższy niż w analogicznym okresie 2022 roku. 

Dane zaprezentowane w szybkim szacunku pokrywają się z oczekiwaniami rynkowymi i wartościami prognozowanymi przez KIG.  

Pełniejsze dane o wynikach III kwartału 2023 roku poznamy 30 listopada.

 

Zobacz inne analizy makro


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.