Szybki szacunek PKB za IV kwartał 2023

14.02.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2023

PKB

W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo, PKB w IV kwartale 2023 r. pozostał na poziomie zbliżonym do kwartału poprzedniego i był wyższy o 1,7% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku.

W statystykach prowadzonych w formule danych niewyrównanych sezonowo, PKB w czwartym kwartale 2023 roku okazał się o 1,0% wyższy niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Dane zaprezentowane w szybkim szacunku są niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG .

Pełniejsze dane o wynikach IV kwartału 2023 roku poznamy 29 lutego.

Zobacz inne analizy makro


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.