Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2022

17.05.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2022

 

W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo PKB w kwartale pierwszym wzrósł realnie w stosunku do kwartału poprzedniego o 2,4% i jednocześnie okazał się o 9,1% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W statystykach prowadzonych w formule danych niewyrównanych sezonowo, PKB w kwartale pierwszym okazał się o 8,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dane te okazały się wyższe od mediany prognoz rynkowych oraz naszej prognozy.

Pełniejsze dane o wynikach I kwartału 2022 poznamy 31 maja.

 

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.