Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2019

14.08.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2019. Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) wyższy niż przed rokiem o 4,4%. W pierwszym kwartale br. dynamika wyniosła 4,7%, natomiast w końcu roku 2018 4,9%.

Według statystyk wyrównanych sezonowo, produkt krajowy w drugim kwartale był w ujęciu realnym wyższy niż kwartale pierwszym o 0,8%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrósł o 4,1%.

Stopniowe obniżanie tempa wzrostu gospodarczego na przestrzeni roku 2019 jest zgodne z prognozami i związane głównie z pogorszeniem koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Jednak wynik kwartału II okazał się minimalnie lepszy od zakładanego, zwłaszcza w świetle słabych danych za czerwiec.

Pełniejsze dane o rachunkach narodowych za II kwartał, prezentujące między innymi ich strukturę popytową i podażową pojawią się 30 sierpnia.

 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.