Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2019

14.11.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2019. Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) wyższy niż przed rokiem o 3,9%. W drugim kwartale br. dynamika wyniosła 4,6%, natomiast w pierwszym kwartale – 4,8%.

Według statystyk wyrównanych sezonowo, produkt krajowy w trzecim kwartale był w ujęciu realnym wyższy niż kwartale pierwszym o 1,3%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrósł o 4,0%.

Stopniowe obniżanie tempa wzrostu gospodarczego na przestrzeni roku 2019 jest zgodne z oczekiwaniami i związane głównie z pogorszeniem koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Wynik kwartału III okazał się jednak nieco gorszy od zakładanego.

Pełniejsze dane o rachunkach narodowych za III kwartał, prezentujące między innymi ich strukturę popytową i podażową pojawią się 29 listopada.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.