Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2020

13.11.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2020. Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) niższy niż przed rokiem o 1,6%. W drugim kwartale dynamika również była ujemna i wyniosła -8,4%, natomiast w pierwszym kwartale była dodatnia 1,9%.

Według statystyk wyrównanych sezonowo, produkt krajowy w trzecim kwartale 2020 był w ujęciu realnym wyższy niż kwartale drugim o 7,7%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego spadł o 2,0%.

Analizując dane o wynikach trzeciego kwartału należy mieć na uwadze, że był to okres dynamicznego wychodzenia z załamania spowodowanego pojawieniem się koronawirusa szczególnie odczuwalnego w kwartale drugim. Trzeba z mocą podkreślić że owo wychodzenie z załamania postępowało znacznie szybciej niż obawiano się wiosną.

Zaprezentowane dziś dane (spadek PKB w stosunku do notowanego przed rokiem o 1,6%) okazały się zbliżone do konsensusu rynkowego (-1,7%). Najbardziej optymistyczne prognozy zakładały spadek PKB wynoszący 0,5%, te najbardziej pesymistyczne wskazywały na spadek sięgający 4,9%. Wypada jednak przypomnieć że jeszcze trzy – cztery miesiące temu bazowym był scenariusz zakładający że PKB w III kwartale będzie niższy niż przed rokiem o 3%-4%.

Pełniejsze dane o rachunkach narodowych za III kwartał, prezentujące między innymi ich strukturę popytową i podażową pojawią się 30 listopada.

Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.