Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022

15.11.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022

szybki szacunek

Szybki szacunek PKB za III kwartał 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022.

W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo PKB w kwartale trzecim wzrósł realnie w stosunku do kwartału poprzedniego o 0,9% i jednocześnie okazał się o 4,4% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wzrost w ujęciu „kwartał do poprzedniego” cieszy szczególnie – bo wbrew obawom części analityków nie odnotowano drugiego z rzędu spadku (po tym z kwartału drugiego). Dwa spadki z rzędu oznaczałyby „techniczną recesję”.

W statystykach prowadzonych w formule danych niewyrównanych sezonowo PKB w kwartale trzecim okazał się o 3,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dane te okazały się wyższe od mediany prognoz rynkowych oraz naszej prognozy.

Pełniejsze dane o wynikach III kwartału 2022 poznamy 30 listopada.

 


Przypomnijmy dane o dynamice PKB w drugim kwartale 2022 roku zaprezentowane przez Główny Urząd Statystyczny:

  • Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 5,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2021, podczas gdy w I kw. 2022 notowany był wzrost na poziomie 8,5%. Zaprezentowana dynamika okazała się nieznacznie wyższa w stosunku do danych wstępnych
  • W ujęciu nominalnym produkt krajowy wyniósł w II kwartale 719,7 mld PLN i okazał się o 15,9% wyższy niż przed rokiem.

    Zmianę cen (tzw. deflator PKB) liczoną po całym produkcie krajowym można więc szacować na około 9,9% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Jest to wyraźnie więcej niż w kwartale pierwszym 2022 roku (7,2%), choć znacząco mniej niż wskazania w zakresie zmian cen konsumenckich i przemysłowych. Produkt krajowy brutto za ostatnie cztery kwartały (w ujęciu rocznym kroczącym) – wyniósł 2 817,1 mld PLN.

Zobacz także inne analizy makro


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.