Artykuły

Nowe wymagania dla przewoźników (spedytorów) obowiązujące na obszarze Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2022 pobierz pdf

Rejestracja wyrobów kosmetycznych w Korei Południowej pobierz pdf

Legalizacja dokumentów na potrzeby uzyskania wizy do Arabii Saudyjskiej pobierz pdf

Wymagania Ambasady Królestwa Tajlandii odnośnie legalizacji umów o pracę obywateli Królestwa Tajlandii w Polsce pobierz pdf

Wymagania Ambasady Filipin odnośnie legalizacji dokumentów na potrzeby zatrudnienia obywateli Filipin w Polsce pobierz pdf

Zaświadczenia o wolnej sprzedaży do Algierii pobierz pdf

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych pobierz pdf

Legalizacja tłumaczeń przysięgłych pobierz pdf

Legalizacja świadectw pochodzenia towaru pobierz pdf

Świadectwa pochodzenia potwierdzające niepreferencyjne pochodzenia – Krok po kroku pobierz pdf

Zaświadczenia i certyfikaty Krajowej Izby Gospodarczej pobierz pdf

Targi i wystawy – czasowa odprawa towarów wywożonych poza Unię Europejską na karnetach ATA pobierz pdf

Karnety ATA  pobierz pdf

Informacja dla producentów i eksporterów suplementów diety pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.