Karnety ATA

Uwaga! Od 15 maja 2024 r. wnioski o Karnet ATA przyjmujemy tylko w formie elektronicznej! >>> więcej

Złóż wniosek za pośrednictwem >>> https://ata.kig.pl

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że:

 • Rekomendujemy składanie wniosków o Karnet ATA z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Odbiór karnetu może nastąpić dopiero po otrzymaniu maila ze statusem „Karnet został wystawiony”. Nie ma możliwości wydrukowania i wydania karnetu na wcześniejszym etapie.
 • Nie należy wypełniać druków ATA w wersji papierowej. Od dnia 15 maja, wnioskowanie o karnet ATA odbywa się droga elektroniczna poprzez stronę ata.kig.pl, a wystawione tą droga karnety są odnotowywane w ogólnoświatowej bazie ATA.

 


Karnet ATA – Dokument odprawy czasowej

Jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, w tym także wyposażenia zawodowego.

Jeżeli chcesz ze swoim sprzętem sprawnie przejechać za granicę zapoznaj się z zakładką Jak uzyskać karnet ATA?

Możesz wnioskować elektronicznie na www >>> https://ata.kig.pl

Uwaga: Przed złożeniem wniosku sprawdź, czy kraj do jakiego wyjeżdżasz jest na liście państw zrzeszonych w łańcuchu gwarancyjnym ATA w zakładce Co to jest karnet ATA?

 

 

Aktualności:

 • 1 stycznia 2022 r. – od tego czasu funkcjonują nowe regulacje dla przewoźników i/lub osób poruszających się samochodami osobowymi obowiązujące na obszarze Wielkiej Brytanii sprawdź szczegóły
 • 1 maja 2024 r. – Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczyna wydawanie karnetów ATA do Peru (można będzie na podstawie karnetów ATA czasowo przewozić do Peru towary w celu prezentacji i wykorzystania na targach i wystawach oraz wyposażenie zawodowe)
 • 1 czerwca 2024 r. – do Konwencji Karnetów ATA przystępuje Królestwo Arabii Saudyjskiej (z wykorzystaniem karnetów ATA można będzie przewozić towary do prezentacji i wykorzystania jedynie w przypadku targów, wystaw, konferencji i tym podobnych imprez).
 • 15 lipca 2024 r. – wprowadzenie karnetów ATA na Filipinach (władze celne tego kraju akceptują karnety ATA na potrzeby wykorzystania i prezentacji towarów na targach, wystawach, prezentacjach i tym podobnych imprezach, dla towarów jako wzorów handlowych oraz wyposażenia zawodowego).

 

 • Karnet ATA jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego. Karnet ATA eliminuje zawiłą procedurę celną związaną z odprawą czasową. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych, czy też składać depozytów na wszystkich przekraczanych granicach. Dokument ten został opracowany przez Radę Współpracy Celnej z pomocą Międzynarodowego Biura Izb Handlowych, działającego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Podstawą prawną dla stosowania karnetów ATA są: 

  • Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA) sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. (Dz. U. Nr 30 z 1969 r. poz. 242), zwanej „Konwencją ATA”, 
  • Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. (Dz. U. Nr 14 z 1998 r. Nr 14, poz. 61 i Dz. U. z 2002 r. Nr 198, poz. 1668), zwanej „Konwencją stambulską”. 

  Karnet ATA upoważnia do czasowego przywozu towarów na teren państw zrzeszonych w łańcuchu gwarancyjnym ATA (obecnie 79 krajów): Albania, Algieria, Andora, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Katar, Kazachstan, Republika Korei, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Madagaskar, Makau, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Peru, Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

  UWAGA: W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, od dnia 1.05.2004, karnet ATA nie jest wymagany do przewozu towarów w ramach Unii. 

  Konwencja ATA przewiduje następujące kategorie towarów, które mogą być przewożone z zastosowaniem karnetu ATA: próbki i wzory handlowe: wywożone za granicę w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego, towary przeznaczone na targi i wystawy: wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy stoisk, wystrój stoisk itp., wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp. 

  Karnety ATA nie mogą być stosowane w przypadku towarów spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży, przetworzenia, modernizacji lub naprawy. 

  UWAGA: Karnet ATA jest ważny 12 miesięcy – od daty wydania. 

  Mimo, że karnet ATA ważny jest 12 miesięcy, należy przestrzegać terminu powrotnego wywozu, wyznaczonego przez odpowiedni urząd celny. Przy imporcie, dokonanym na niebieskim odcinku tranzytowym, termin ten może być wyznaczony na kilka dni lub nawet godzin. Przekroczenie terminu odprawy czasowej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat celnych. 

  Termin ważności karnetu ATA nie może być przedłużany. Jednakże w niektórych przypadkach dopuszcza się jednorazowe zastąpienie karnetu ATA, który traci ważność – nowym, ważnym przez następne 12 miesięcy. 

  Na podstawie karnetu ATA można wywieźć towar do jednego lub kilku krajów. Karnet ATA może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności (pod warunkiem, że lista towarów nie ulegnie zmianie). Na każdy kolejny wyjazd z Polski / Unii Europejskiej potrzebny jest dodatkowy komplet kart. 

  Aby wyrobić karnet należy znać dokładną trasę podróży oraz liczbę wywożonych pozycji. Wydawanie karnetów jest odpłatne. Użytkownik karnetu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych (w kraju wywozu i krajach przywozu) oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z ich przekroczeniem lub nieprzestrzeganiem konwencji ATA (np. pozostawienie towaru na stałe na terenie państwa, do którego został wwieziony, przekroczenie terminu wywozu, brak odprawy wywozowej itp.). 

 • Opłaty należy dokonać przelewem:
  Bank Millenium SA O/Warszawa
  nr konta 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832

  UWAGA:
  W uzasadnionych przypadkach wynikających z indywidualnej analizy ryzyka może być wymagane, od podmiotów wnioskujących o karnety ATA, złożenie zabezpieczenia na poczet długu celnego.

  Cennik usług obowiązujący od 01.07.2023

 • Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych pobierz doc

  Legalizacja tłumaczeń przysięgłych pobierz doc

  Legalizacja swiadectw pochodzenia towaru pobierz doc

  Świadectwo pochodzenia towaru pobierz doc

  Zaświadczenia i certyfikaty Krajowej Izby Gospodarczej pobierz doc

  Targi i wystawy – czasowa odprawa towarów wywożonych poza Unię Europejską na karnetach ATA pobierz doc

  Karnety ATA  pobierz doc

 • Od dnia 15 maja 2024 roku wszystkie wnioski o wystawienie Karnetu ATA powinny być składane elektronicznie na platformie ata.kig.pl 

  Przed złożeniem wniosku sprawdź czy kraj do jakiego wyjeżdżasz jest na liście państw zrzeszonych w łańcuchu gwarancyjnym ATA w zakładce Co to jest karnet ATA?

 • Przestrzeganie przepisów celnych, obowiązujących w Polsce i kraju przywozu oraz postanowień Konwencji ATA (tekst Konwencji ATA: Dz. U. nr 30 z 1969 r., DZ. U. nr 14 z 1998 r.).

  Przedkładanie karnetu ATA we wszystkich właściwych urzędach celnych tj. w Polsce, kraju przeznaczenia, ewentualnych krajach tranzytowych, czyli:

  1. otwarcie karnetu ATA w polskim wewnętrznym urzędzie celnym, potwierdzone stosownymi adnotacjami naniesionymi na zielonej okładce karnetu w polu przeznaczonym dla urzędu celnego, w lewym dolnym rogu
  2. potwierdzenie czasowego wywozu towarów w unijnym urzędzie granicznym, dokonane na żółtej karcie wywozowej (eksportowej),
  3. poświadczenie wwozu towaru do kraju przeznaczenia, odnotowane na białej karcie przywozowej (importowej),
  4. przedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej w momencie powrotnego wywozu towaru z kraju przeznaczenia, potwierdzone adnotacjami celnymi na białym odcinku powrotnego wywozu (re-eskportowym),
  5. ostateczne zamknięcie odprawy czasowej na karnecie ATA w unijnym urzędzie celnym granicznym lub polskim wewnętrznym urzędzie celnym (w zależności od wymagań danego urzędu celnego) dokonane na żółtej karcie powrotnego przywozu (re-importowej),

  UWAGA

  wszystkie powyżej wymienione odprawy celne dotyczące wywozu, przywozu, tranzytu, powrotnego wywozu oraz powrotnego przywozu powinny być poświadczone pieczęciami urzędów celnych, na odcinkach kontrolnych ( karty sztywne) – pozostających na stałe w karnecie,  jak i na odcinkach odrywanych przez Urzędy Celne (karty miękkie),

  po dokonanych odprawach celnych kontrolne karty (sztywne) muszą pozostać spięte na stałe pomiędzy zielonymi okładkami karnetu ATA, natomiast pozostałe karty (miękkie) – po oderwaniu wzdłuż perforacji przez urzędnika celnego, zostają w dokumentacji właściwych urzędów celnych.

  Przestrzeganie terminu wywozu tj. dokonanie powrotnego wywozu w terminie ważności karnetu ATA lub w terminie wyznaczonym przez urząd celny (o ile jest krótszy niż termin ważności karnetu ATA), towarów przywiezionych czasowo na podstawie karnetu ATA lub zapłacenie władzom celnym kraju przywozu należności celnych oraz wszelkich opłat i podatków, związanych z ostatecznym importem tych towarów.

  Zwrot do Krajowej Izby Gospodarczej karnetu ATA po jego wykorzystaniu lub natychmiast po upływie jego ważności, tak by w przypadku zgłoszenia reklamacji przez władze celne kraju przywozu mogły być przedłożone stosowne dowody wspomnianym władzom celnym.

  Niedopełnienie ww. formalności dotyczących odpraw celnych tj. przekroczenie terminu ważności kar-netu ATA lub terminu wywozu wyznaczonego przez urząd celny, brak adnotacji i pieczęci urzędu celnego poświadczających powrotny wywóz oraz przywóz towaru skutkuje obciążeniem posiadacza kar-netu ATA przez zagraniczny urząd celny należnościami importowymi (cłem i podatkiem) i innymi kosztami.

  W przypadku nieuregulowania powyższych należności przez posiadacza karnetu ATA, jest on zobowiązany do zwrócenia zrzeszeniu gwarantującemu tj. Krajowej Izbie Gospodarczej wszelkich należności, jakie Izba będzie musiała zapłacić w jego imieniu zagranicznemu urzędowi celnemu, oraz dodatkowo wszelkich kosztów (koszty przekazów bankowych itp.), jakie poniesie na skutek nieprzestrzegania (przez użytkownika) warunków, związanych z czasowym wywozem i przywozem towarów objętych karnetem ATA.

  UWAGA

  Administracje celne zarówno kraju wywozu, tranzytu, jak i czasowego przywozu mogą wymagać upoważnienia dla osoby przewożącej towar / przedkładającej go wraz z karnetem ATA do odprawy celnej, nawet jeżeli została wskazana z imienia i nazwiska w karnecie ATA (punkt B – „represented by / reprezentowani przez”). Powinno zatem zostać przygotowane stosowne upoważnienie, podpisane przez osobę z zarządu firmy (tę sama, która podpisuje karnet ATA – zielona okładka karnetu punkt J „signature of holder / podpis posiadacza”), a następnie przekazane osobie / firmie odpowiedzialnej za transport.


  Jeżeli posiadacz karnetu ATA zleca transport i dokonanie odpraw celnych innej firmie (spedytorowi), to nie zwalnia to posiadacza karnetu ATA od odpowiedzialności za skutki niedopełnienia formalności celnych przez spedytora. W takim przypadku sugerujemy wpisanie do umów ze spedytorami obowiązków dopilnowania prawidłowości odpraw celnych na karnecie ATA.

   

 • Lp. Państwo Kod ISO Języki Uwagi Podstawa prawna
  1 ALBANIA AL ang. lista UC odprawiających karnety ATA Konwencja Stambulska
  2 ALGIERIA DZ franc. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  3 ANDORA AD ang., franc., hisz. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  4 AUSTRALIA AU ang. karnet nie może być wypełniony pismem ręcznym Konwencja Stambulska
  5 AUSTRIA AT ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  6 BAHRAIN BH ang. patrz zakładka: Karnety ATA do Bahrajnu Konwencja Stambulska
  7
  8
  BELGIA/ LUKSEMBURG BE/LU franc., niem./ ang. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  9 BIAŁORUŚ BY ang., ros., biał. karnet ATA nie może być stosowany na tranzyt przez Białoruś do Rosji
  lista UC odprawiających karnety ATA
  Konwencja Stambulska
  10 BOŚNIA I HERCEGOWINA BA ang. lista UC odprawiających karnety ATA Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  11 BUŁGARIA BG franc., niem. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  12 CHILE CL hiszp., ang. Konwencja Stambulska
  13 CHINY CN ang. Patrz zakładka: karnety ATA do Chin Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  14 CHORWACJA HR ang., niem., franc. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  15 CYPR CY ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  16 CZARNOGÓRA ME ang., franc. lista UC odprawiających karnety ATA Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  17 CZECHY CZ ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  18 DANIA DK ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  19 ESTONIA EE ang. Konwencja Stambulska
  20 FINLANDIA FI ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  21 FRANCJA FR ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  22 GIBRALTAR GI ang. Konwencja ATA
  23 GRECJA GR ang., franc. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  24 HISZPANIA ES ang., franc. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  25 HOLANDIA NL ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  26 HONG KONG HK ang. Konwencja Stambulska
  27 INDIE IN ang. Targi /wystawy – towar może być prezentowany nie dłużej niż 6 miesięcy, wyposażenie zawodowe – użycie sprzętu maksymalnie 2 miesiące, karnet ATA nie może być stosowany na tranzyt

  lista UC odprawiających karnety ATA

  Konwencja ATA
  28 INDONEZJA ID ang. Konwencja Stambulska
  29 IRAN IR ang., franc karnet ATA nie może być stosowany na tranzyt

  lista UC odprawiających karnety ATA

  Konwencja ATA
  30 IRLANDIA IE ang. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  31 ISLANDIA IS ang., franc. urzędy celne odprawiające karnety ATA: Reykjavik, Keflavik airport, Akureyri, Hafnarfjördur, Seydirfjödur Konwencja ATA
  32 IZRAEL IL ang., franc., niem przywóz komunikacyjnego sprzętu satelitarnego wymaga zezwolenia Izraelskiego Ministerstwa Komunikacji Konwencja ATA
  33 JAPONIA JP ang. Konwencja ATA
  34 KANADA CA ang., franc. Konwencja ATA
  35 Katar QA ang. Patrz: zakładka Karnety ATA do Kataru Konwencja Stambulska
  36 KAZACHSTAN KZ ang., ros. wyłącznie droga lotnicza, niedozwolony tranzyt przez Rosję, patrz: zakładka Karnety ATA do Kazachstanu
  37 KOREA POŁ. KR ang. Konwencja ATA
  38 LIBAN LB ang. Konwencja ATA
  39 LITWA LT ang. Konwencja Stambulska
  40 ŁOTWA LV ang. Konwencja Stambulska
  41 MACEDONIA MK ang. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  42 MADAGASKAR MG franc. urzędy celne odprawiające karnety ATA: Toamasina Port, Antanarivo, Ivato Airport, Tolagnaro, Toliary, Mahajanga, Nosy Be, Antasiranana Konwencja Stambulska
  43 MAKAU MO ang. tylko targi i wystawy Konwencja ATA
  44 MALEZJA MY ang. Konwencja ATA
  45 MALTA MT ang. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  46 MAROKO MA ang., franc. tylko targi i wystawy Konwencja ATA
  47 MAURITIUS MU ang., franc. karnet ATA nie może być stosowany na tranzyt Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  48 MEKSYK MX hiszp., ang. towar może być wwożony na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, karnet ATA nie może być stosowany na tranzyt
  lista UC odprawiających karnety ATA
  patrz zakładka: Karnety ATA do Meksyku
  Konwencja ATA
  49 MOŁDAWIA MD ang., franc., ros. karnet ATA nie może być stosowany na tranzyt

  lista UC odprawiających karnety ATA

  Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  50 MONGOLIA MN ang. lista UC odprawiających karnety ATA Konwencja Stambulska
  51 NIEMCY DE ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  52 NORWEGIA NO ang., franc., niem Konwencja ATA
  53 NOWA ZELANDIA NZ ang., franc. Konwencja ATA
  54 PAKISTAN PK ang. karnet nie może być stosowany na tranzyt Konwencja Stambulska
  55 PERU PE ang., hiszp. Konwencja Stambulska
  56 POLSKA PL ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  57 PORTUGALIA PT franc. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  58 ROSJA RU ros. niezbędne tłumaczenie listy towaru na jęz. rosyjski, kod taryfy celnej przy opisie towaru, karnet nie może być stosowany na tranzyt
  lista UC odprawiających karnety ATA
  Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  59 RPA ZA ang. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  60 RUMUNIA RO ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  61 SENEGAL SN franc. karnet nie może być stosowany na tranzyt Konwencja ATA
  62 SERBIA CS ang., franc., niem. lista UC odprawiających karnety ATA Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  63 SINGAPUR SG ang. Konwencja ATA
  64 SŁOWACJA SO ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  65 SŁOWENIA SI ang., franc., niem Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  66 SRI LANKA LK ang., franc., niem Konwencja ATA
  67 SZWAJCARIA CH franc., niem., włos. Godziny pracy urzędów celnych:
  http://www.pwebapps.ezv.admin.ch/apps/dst/?lang=4
  Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  68 SZWECJA SE ang., franc., niem. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  69 TAJLANDIA TH ang. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  70 TUNEZJA TN ang., franc. Konwencja ATA
  71 TURCJA TR ang., franc., niem karnet nie może być stosowany na tranzyt Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  72 UKRAINA UA ang., ukr., ros. lista UC odprawiających karnety ATA Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  73 USA US ang. Konwencja ATA
  74 WĘGRY HU ang., niem. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  75 WIELKA BRYTANIA GB ang. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  76 WIETNAM GB ang. tylko targi i wystawy; przywóz i powrotny wywóz towaru jedynie w całości (nie można go dzielić na dwie tury); karnet nie może być stosowany na tranzyt Konwencja Stambulska
  77 WŁOCHY IT ang., niem. Konwencja ATA
  Konwencja Stambulska
  78 WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ CI franc. karnet nie może być stosowany na tranzyt, urzędy celne odprawiające karnety ATA: Abidżan, Port Bouet Konwencja ATA
  79 ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE AE ang. patrz zakładka: Karnety ATA do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Konwencja Stambulska

 • Karnety ATA do Wielkiej Brytanii

  Z dniem 01.01.2021 roku Krajowa Izba Gospodarcza po szesnastoletniej przerwie wznawia wydawanie karnetów ATA do Wielkiej Brytanii.
  UWAGA: Z dniem 1 stycznia 2022, nowe wymagania dla przewoźników (spedytorów) obowiązujące na obszarze Wielkiej Brytanii (informacja poniżej)

  W ramach przygotowań do zakończenia fazy przejściowej Brexitu podajemy praktyczne informacje / wskazówki dotyczące wykorzystania karnetów ATA w czasowym przywozie towarów na teren Wielkiej Brytanii.

  Władze celne Wielkiej Brytanii akceptują wszystkie, określone przez Konwencję ATA oraz Konwencję Stambulską, kategorie wykorzystania towarów przeznaczonych do czasowego przemieszczenia w oparciu o karnety ATA, tj. m.in. towary do wykorzystania lub prezentacji na targach i wystawach, próbki i wzory handlowe, wyposażenie zawodowe, towary przewożone w celach oświatowych, naukowych lub kulturalnych.

  Karnety ATA są akceptowane we wszystkich portach i na lotniskach, w których znajdują się urzędy celne przygotowane do odprawy towarów, pasażerów i bagażu.

  Każdy wjeżdżający lub wyjeżdżający z Wielkiej Brytanii przez Dover, Euroshuttle lub Holyhead ma możliwość skorzystania ze znajdujących się wewnątrz kraju punktów odpraw celnych, które zostały wprowadzone w celu zmniejszenia ruchu w portach.

  Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianych punktów celnych oraz możliwości przetwarzania dokumentów typu karnet ATA, CITES, TIR i CTC znajdują się na poniżej podanych stronach:

  https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility

  https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-with-an-ata-carnet

  Granicę lądową między Republiką Irlandii a Irlandią Północną można przekraczać między godziną 09.00 a 17.00. Karnety ATA na towary wjeżdżające do Zjednoczonego Królestwa lub opuszczające je przez Irlandię Północną powinny być poświadczone w Irlandii Północnej.

  Więcej informacji na temat rozmaitych aspektów funkcjonowania systemu karnetów ATA w Wielkiej Brytanii można znaleźć poniżej:

  https://www.gov.uk/government/publications/notice-104-ata-and-cpd-carnets/notice-104-ata-and-cpd-carnets

  W przypadku konieczności pozostawienia towaru/sprzętu na terenie Wielkiej Brytanii dłużej niż pozwala na to termin ważność dokumentu, posiadacz karnetu musi uzyskać zgodę Brytyjskiej Administracji Celnej (atacarnetunit@hmrc.gsi.gov.uk) jeszcze przed upływem tego terminu.

   

  OD 1 STYCZNIA 2022 – NOWE WYMAGANIA  dla przewoźników (spedytorów) obowiązujące na obszarze Wielkiej Brytanii

  1. Wszyscy przewoźnicy zarówno wjeżdżający, jak i wyjeżdżający z Wielkiej Brytanii przez dowolny port będą musieli zarejestrować się w serwisie GVMS (The goods vehicle movement service), aby umożliwić odprawę celną swoich towarów. Numer karnetu ATA należy wpisać w polu „Declaration reference” na deklaracji GVMS. Numer GMR jest również wymagany w przypadku pojazdów firmowych i osobowych przewożących towary objęte karnetami ATA, tj. wjeżdżających i wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii. W przypadku towarów frachtowanych, numer GMR zostanie uzyskany przez spedytora.
   Posiadacze karnetów ATA przewożący towary prywatnymi lub firmowymi pojazdami mogą skontaktować się z LCCI w celu uzyskania numeru GMR dla ich przesyłki, korzystając z następującego linku:
   https://www.londonchamber.co.uk
   international-trade/trade-documentation/customs-declarations/gmr-service-request/Samochody osobowe i dostawcze podróżujące do Wielkiej Brytanii przez Euro Tunel Calais będą musiały udać się do terminalu towarowego, aby ostemplować karnet, ponieważ francuski urząd celny nie ma urządzeń do obsługi karnetów w terminalu pasażerskim (GVM będzie wymagany do wejścia do terminalu towarowego).
  2. Port Harwich – od 1 stycznia 2022 r. przewoźnicy przejeżdżający przez terminal towarowy będą musieli złożyć wniosek o odprawę celną przed przybyciem do portu.
   Formularz C21 (Form C21) umożliwi przewoźnikom, którzy nie mają dostępu do brytyjskiego systemu celnego, złożenie wniosku (należy pamiętać, że przesyłki przez Calais i Dunkierkę NIE wymagają składania takiego wniosku).
 • Od 1.06.2014 Krajowa Izba Gospodarcza wydaje karnety ATA na czasowy wywóz towarów do Bahrajnu. Władze celne Bahrajnu akceptują odprawy na karnetach ATA towarów wwożonych w celu zaprezentowania lub wykorzystania w czasie trwania wystaw, targów, spotkań handlowych i tym podobnych imprez. Karnetów ATA nie stosuje się w przypadku przywozu do Bahrajnu wyposażenia zawodowego jak również wzorów handlowych.

  Karnety ATA powinny być wypełnione w języku angielskim w formie drukowanej (na komputerze lub maszynowo). Nie jest dozwolone wypełnienie karnetu pismem odręcznym.

  Wszystkie towary objęte karnetem muszą zostać przedłożone do odprawy celnej zarówno przy czasowym wwozie, jak i powrotnym wywozie. Nie jest akceptowany wywóz towaru partiami w różnych terminach.

  Pozostawienie towaru na terenie Bahrajnu bez względu na przyczynę (tj. sprzedaż, darowizna, zagubienie, kradzież lub zniszczenie) podlega opłatom celnym.

  Opłaty celne za towary niewywiezione mogą sięgać podwójnej stawki należności importowych (cło, podatek itp).

  Opłatom podlega również:

  1. powrotny wywóz lub powrotny przywóz towaru po upływie ważności karnetu lub terminu wyznaczonego przez władze celne Bahrajnu (o ile termin ten jest krótszy niż termin ważności karnetu),
  2. nieprzedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej w momencie przywozu lub powrotnego wywozu towaru z terenu Bahrajnu

  Zadeklarowanie nieprawdziwej wartości towaru może skutkować jego zajęciem, konfiskatą lub innymi sankcjami prawnymi.

  Fakt niewywiezienia towaru powinien być zgłoszony w formie pisemnej na podany poniżej adres:

  Ministry of Interior – Customs Affairs
  P.O. Box: 15, Manama
  Kingdom of Bahrain
  Tel: (+973) 17359797 – faks: (+973) 1 7359748

  Niedopełnienie powyższych formalności podlega opłatom karnym.

  Wysokość opłat karnych może osiągnąć maksymalnie trzykrotność wartości towaru zadeklarowanej w karnecie ATA.

  Do odprawiania karnetów ATA są uprawnione jedynie urzędy celne lotniska w Bahrajnie Pracują od soboty do czwartku od godziny 07:00 do 19:00.

 • KOMUNIKAT dotyczący posługiwania się karnetami ATA w związku z bieżącą sytuacją w Rosji i Ukrainie:

  W związku z agresją Rosji na Ukrainę wstrzymujemy wydawanie nowych karnetów ATA do Rosji.

  Wyjątek stanowią karnety zastępcze, które będziemy wystawiać w przypadku problemów z terminowym wywiezieniem towaru / sprzętu czasowo wprowadzonego na obszar Rosji na podstawie  karnetu ATA. Mimo, iż rosyjska administracja celna oficjalnie potwierdza gotowość standardowej obsługi karnetów ATA, to jednak użycie karnetów zastępczych będzie zależało od indywidualnej decyzji konkretnego rosyjskiego urzędu celnego. Prosimy zatem w miarę możliwości taką zgodę uzyskać.

  Jeżeli obecnie planują Państwo wywóz sprzętu / towaru do Ukrainy, prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Karnetów ATA. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

  Prosimy o zgłaszanie ewentualnych problemów związanych z odprawami na karnetach ATA (wywóz z terenu Ukrainy lub Rosji) za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ICC (International Chamber o Commerce) kliknij FORMULARZ, a następnie przesłanie wypełnionego po angielsku formularza na adres ata@kig.pl

 • KOMUNIKAT dotyczący posługiwania się karnetami ATA w związku z bieżącą sytuacją w Rosji i Ukrainie:

  W związku z agresją Rosji na Ukrainę wstrzymujemy wydawanie nowych karnetów ATA do Rosji.

  Wyjątek stanowią karnety zastępcze, które będziemy wystawiać w przypadku problemów z terminowym wywiezieniem towaru / sprzętu czasowo wprowadzonego na obszar Rosji na podstawie  karnetu ATA. Mimo, iż rosyjska administracja celna oficjalnie potwierdza gotowość standardowej obsługi karnetów ATA, to jednak użycie karnetów zastępczych będzie zależało od indywidualnej decyzji konkretnego rosyjskiego urzędu celnego. Prosimy zatem w miarę możliwości taką zgodę uzyskać.

  Jeżeli obecnie planują Państwo wywóz sprzętu / towaru do Ukrainy, prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Karnetów ATA. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

  Prosimy o zgłaszanie ewentualnych problemów związanych z odprawami na karnetach ATA (wywóz z terenu Ukrainy lub Rosji) za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ICC (International Chamber o Commerce) kliknij FORMULARZ, a następnie przesłanie wypełnionego po angielsku formularza na adres ata@kig.pl

  Informacja dla osób wyjeżdżających do Rosji:

  Karnety ATA wydane w celu czasowego przywozu towarów na teren Federacji Rosyjskiej są akceptowane jedynie przez uprawnione do tego rosyjskie urzędy celne wymienione na liście znajdującej się poniżej.

  Przepływ towarów z urzędów celnych znajdujących się na granicy Federacji Rosyjskiej do urzędów wewnętrznych właściwych dla miejsca ich użytkowania, odbywa się przy użyciu niebieskich kart tranzytowych. Niebieskie karty tranzytowe są wykorzystywane również w przypadku konieczności przemieszczenia towarów między wewnętrznymi urzędami celnymi w Federacji Rosyjskiej (z zastrzeżeniem, że mogą to być jedynie urzędy wyznaczone do odprawiania karnetów ATA) . Zgodnie z przepisami Rosyjskiej Federacji Celnej tranzytowe karty karnetu ATA są używane przez rosyjskie urzędy celne tylko dla tranzytu wewnętrznego .

  Nie jest dozwolony przejazd tranzytem przez obszar celny Federacji Rosyjskiej na karnetach ATA. Nie jest również dozwolony przewóz towarów na podstawie karnetów ATA do Rosji tranzytem przez Białoruś.

  W ramach karnetów ATA nie jest możliwy import towarów, które nie są przeznaczone do powrotnego wywozu (tj. konsumpcyjnych i eksploatacyjnych).

  Tylko posiadacze karnetów ATA lub ich przedstawiciele wskazani w polu B (‘reprezentowany przez’) na okładce karnetu ATA, mają prawo do przedstawiania towarów do odprawy celnej.

  Opis towarów w karnecie ATA musi zawierać wersję rosyjską oraz kod taryfy celnej zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Oznaczania i Kodowania Towarów Światowej Organizacji Celnej (WCO). tutaj

  W przypadku braku maszyny do pisania, czy komputera z cyrylicą, specyfikacja w języku rosyjskim może być sporządzona odręcznie i dołączona do każdej karty karnetu ATA

  Lista rosyjskich urzędów celnych odprawiających karnety ATA  pobierz pdf

 • Informacja dla osób wyjeżdżających do Meksyku

  Uwaga:

  – karnety ATA muszą być wypełniane w języku hiszpańskim lub angielskim.

  – karnety ATA nie mogą być stosowane w przypadku przesyłek pocztowych

  – karnety ATA nie mogą być stosowane w przypadku przewozu towaru przez meksykański obszar celny w tranzycie

  Mimo że karnety ATA mają roczny termin ważności, meksykańskie władze celne zezwalają na tymczasowy przywóz towarów na okres sześciu miesięcy. Ten termin może zostać przedłużony o kolejne sześć miesięcy, pod warunkiem że wniosek o takie rozszerzenie zostanie złożony w meksykańskim urzędzie celnym przed upływem pierwszych sześciu miesięcy.

  Wszyscy zainteresowani czasowym przywozem towaru na teren Meksyku muszą powiadomić meksykańskie władze celne (Servicio de Administración tributaria – SAT), o zamiarze wykorzystania karnetu ATA jeszcze przed opuszczeniem terenu Unii Europejskiej.

  W tym celu należy skorzystać z Systemu rejestracji karnetów ATA – „Sistema de Registro de Cuadernos ATA „, który jest dostępny na stronie Meksykańskiej Izby Handlowej – Mexico City National Chamber of Commerce:

  https://www.canacocdmexico.com.mx/carnet-atav3/web/index.php?r=importaciones/create

  W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
  1. Rodzaj karnetu ATA (karnet oryginalny, duplikat karnetu, karnet zastępczy)
  2. Numer karnetu ATA
  3. Duplikat / karnet zastępczy – numer karnetu ATA (jeśli dotyczy)
  4. Nazwa instytucji gwarantującej (Polish Chamber of Commerce)
  5. Nazwa posiadacza karnetu – zgodnie z danymi z punktu A  zielonej okładki karnetu.
  6. Upoważniony przedstawiciel posiadacza karnetu – zgodnie z danymi z punktu B  zielonej okładki karnetu.
  7. Data wydania / data ważności karnetu (rok / miesiąc / dzień)
  8. Zamierzone wykorzystanie towaru – zgodnie z danymi z punktu C  zielonej okładki karnetu.
  9.  Ogólny opis towarów
  10. Całkowita ilość towarów / przedmiotów, ilość z podsumowania w kolumnie nr 3 na liście ogólnej
  11. Łączna wartość towarów, kwota z podsumowania w kolumnie nr 5 na liście ogólnej
  12. Środek transportu (morski, lotniczy i drogowy)
  13. Cel wizyty w Meksyku

  Karnety ATA są odprawiane na terenie Meksyku jedynie w wyznaczonych urzędach celnych lista tych urzędów znajduje się w zakładce: Kraje Zrzeszone w Systemie ATA.

   

  1. Korzystanie z karnetu ATA

  Jeżeli karnet ATA jest przedkładany do odprawy celnej przez przedstawiciela posiadacza karnetu, dany przedstawiciel musi podpisać pole „F” (deklaracji czasowego importu) odcinka przywozowego. Ponadto, nazwa przedstawiciela posiadacza karnetu w Turcji musi być wyraźnie wskazana w polu „B” („reprezentowany przez”) zarówno na odcinku przywozu, jak i powrotnego wywozu karnetu ATA, tzn. odcinków przeznaczonych do wykorzystania przez tureckie władze celne. Ponadto, pełnomocnictwo dla przedstawiciela wskazanego w polu „B”, musi być poświadczone przez turecki konsulat w celu potwierdzenia ważności tego pełnomocnictwa. Turecki konsulat wymaga uprzedniego poświadczenia pełnomocnictwa w Krajowej Izbie Gospodarczej. Informacje dotyczące sposobu uzyskania takiego poświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.kig.pl w zakładce „legalizacja” lub pod telefonami 22/6309631, 6309767, 6309717. Karnety ATA, które nie zostaną wypełnione zgodnie z instrukcją nie będą akceptowane przez turecką administrację celną.

  1. Odprawy czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych i podatkowych

  W przypadku gdy towary są czasowo importowane do Turcji z częściowym zwolnieniem z należności celno- podatkowych, turecka administracja celna obciąża importera / posiadacza karnetu opłatą w wysokości 3% całkowitych należności celnych miesięcznie. W przypadku kiedy potrzebne jest przedłużenie okresu wstępnego, tureckie władze celne mogą zażądać informacji dotyczącej lokalizacji i statusu towarów. Taka informacja może być przedłożona, za dodatkową opłatą, przez „autoryzowanego agenta celnego” działającego w imieniu administracji celnej. Lista „autoryzowanych agentów celnych” w Turcji będzie udostępniona na życzenie przez Tureckie Ministerstwo Ceł i Handlu: http://www.gtb.gov.tr/.

  1. Przedłużenie terminu odprawy czasowej

  Turecka administracja celna wyznacza zwykle okres sześciu miesięcy na czasowe wykorzystanie towarów wwiezionych do Turcji na karnetach ATA. Jeżeli posiadacz karnetu wymaga przedłużenia tego terminu, tureckie władze celne mogą przedłużyć termin na wywóz towaru do daty ważności karnetu. Jeżeli istnieje konieczność pozostawienia towaru na terenie Turcji dłużej niż jeden rok, możliwe jest wnioskowanie w Krajowej Izbie Gospodarczej o karnet zastępczy (replacement karnet). Wszelkie formalności związane z zarejestrowaniem karnetu zastępczego w KIG-u i przedłożeniem go w urzędach celnych  (polskim i tureckim) muszą być dopełnione przed upływem ważności zastępowanego karnetu.

  1. Kary w przypadku naruszenia przepisów dotyczących czasowego przywozu.

  Wszelkie kary dotyczące naruszenia przepisów odprawy czasowej na karnetach ATA będą stosowane zgodnie z tureckim ustawodawstwem.

  Odpowiednio:
  a) kara w wysokości TRY 170 (ok. 55 €) zostanie nałożona, jeżeli towary przywiezione pod osłoną karnetu będą powrotnie wywiezione w terminie do jednego miesiąca następującego po dniu upływu ważności karnetu;
  b.) kara w wysokości TRY 340 (ok. 110 €) zostanie nałożona, jeżeli towary przywiezione pod osłoną karnetu będą powrotnie wywiezione w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu ważności karnetu;
  c) kara równa podwójnej wartości towarów wyszczególnionych na karnecie zostanie nałożona, gdy powrotny wywóz towarów nastąpi po upływie 2 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności karnetu lub gdy towary nie zostaną powrotnie wywiezione.

 • Od 1.04.2011 Krajowa Izba Gospodarcza wydaje karnety ATA na czasowy wywóz towarów do Dubaju oraz od 01.10.2011 do Abu Dhabi. Władze celne ZEA akceptują odprawy na karnetach ATA towarów wywożonych w celu zaprezentowania lub wykorzystania w czasie trwania wystaw, targów, spotkań i tym podobnych imprez. Karnetów ATA nie stosuje się w przypadku wywozu wyposażenia zawodowego jak również wzorów handlowych.

  Karnety ATA do Zjednoczonych Emiratów Arabskich pobierz doc

  Karnety ATA powinny być wypełnione w języku angielskim w formie drukowanej (na komputerze lub maszynowo). Nie jest dozwolone wypełnienie karnetu pismem odręcznym.

  Wszystkie towary objęte karnetem muszą zostać przedłożone do odprawy celnej zarówno przy czasowym wwozie, jak i powrotnym wywozie.

  Pozostawienia towaru na terenie ZEA bez względu na przyczynę (tj. sprzedaż, darowizna, zagubienie, kradzież lub zniszczenie) podlega opłatom celnym.

  Opłaty celne za towary niewywiezione mogą sięgać podwójnej stawki należności importowych (cło, podatek itp).

  Opłatom podlega również:

  1. powrotny wywóz lub powrotnego przywóz towaru po upływie ważności karnetu lub terminu wyznaczonego przez władze celne ZEA (o ile termin ten jest krótszy niż termin ważności karnetu),
  2. nieprzedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej w momencie przywozu lub powrotnego wywozu towaru z terenu ZEA.

  Zadeklarowanie nieprawdziwej wartości towaru może skutkować jego zajęciem, konfiskatą lub innymi sankcjami prawnymi

  Fakt niewywiezienia towaru powinien być zgłoszony w formie pisemnej na podany poniżej adres:

  The UAE Federal Customs Authority

  P.O. Box 111333

  Dubai (UAE)

  Tel. +9714 3119900 / Faks +9714 3930199

  Niedopełnienie powyższych formalności podlega opłatom karnym.

  Wysokość opłat karnych może osiągnąć maksymalnie trzykrotność wartości towaru zadeklarowanej w karnecie ATA.

  Urzędy Celne upoważnione do odpraw na karnetach ATA

  Urząd celny Dni pracy Godziny pracy
  Abu Dhabi – Port Zayed od niedzieli do czwartku
  piątek
  sobota
  7:30 – 14:30
  nieczynne
  8:00 – 13:00
  Abu Dhabi – International Airport od soboty do czwartku
  piątek
  8:00 – 20:00
  nieczynne
  Dubai – Jabel Ali Port od niedzieli do czwartku
  piątek
  sobota
  7:30 – 14:30
  nieczynne
  8:00 – 13:00
  Dubai – International Airport od soboty do piątku 8:00 – 20:00
  Al.-Maktoum International Airport od soboty do piątku 8:00 – 20:00
 • Co to jest karnet CPD / China – Taiwan

  Karnet CPD / China – Taiwan jest dokumentem celnym, który pozwala na bezcłowy i wolny od podatku czasowy przewóz towarów między Tajwanem a Polską na okres do jednego roku.

  Karnet CPD / China -Taiwan funkcjonuje na takich samych zasadach jak karnet ATA. Podobnie jak w przypadku karnetu ATA, karnet CPD / China -Taiwan obejmuje następujące kategorie wykorzystania towarów:

  1. próbki handlowe i materiały reklamowe wywożone w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego;
  2. wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, dekoracje, kostiumy, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.;
  3. towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, pokazach, wystawach i tym podobnych imprezach(tj. wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy i wystrój stoisk, narzędzia potrzebne do montażu itp.);
  4.  wyposażenie naukowe;
  5.  materiały pedagogiczne;
  6.  opakowania.

  Oznacza to, że na karnetach CPD / China – Tajwan mogą być odprawiane prawie wszystkie rodzaje towarów tj.: dzieła sztuki, antyki, biżuteria, odzież, komputery, narzędzia, maszyny, sprzęt fotograficzny i filmowy, instrumenty muzyczne, wyposażenie teatralne, sprzęt sportowy, sprzęt medyczny, konie, systemy nagłaśniające i oświetleniowe, sprzęt pomiarowy itp.

  Karnety CPD / China – Taiwan nie obejmują artykułów spożywczych, łatwo psujących się, materiałów eksploatacyjnych oraz towarów przeznaczonych do modernizacji, przetworzenia lub naprawy.

  Uwaga: Prosimy nie mylić nazwy CPD / China – Taiwan z karnetem CPD, który dotyczy wyłącznie środków transportu.

  Jak uzyskać karnet CPD/ China – Taiwan

  Karnety CPD / China – Taiwan są wydawane i rejestrowane w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4 – w pokoju 1 B na parterze w godz. 9.00 – 15.00.

  Celem uzyskania i zarejestrowania karnetu CPD / China – Taiwan należy przedłożyć:

  1. wypełniony formularz wniosku (2 egzemplarze) Uwaga: Wniosek o wydanie karnetu CPD/ China – Taiwan jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania przepisów celnych w kraju i na terenie Tajwanu oraz zobowiązaniem do zapłaty należności celno-podatkowych na rzecz tajwańskich władz celnych w przypadku niewłaściwego wykorzystania karnetu.  Wniosek musi być podpisany przez osobę lub osoby do tego uprawnione  (właściciela / prezesa  /dyrektora firmy).
  2. wypełnione formularze karnetu CPD/ China – Taiwan.
  3. dokumenty rejestrowe firmy – kserokopie poświadczone notarialnie (lub kserokopie i oryginały do wglądu): wpis do rejestru działalności gospodarczej, KRS bądź innego rejestru publicznego; dokument o nadaniu nr REGON, dokument o nadaniu nr NIP.
  4. dokonać opłaty rejestracyjnej za karnet.

  Koszt karnetu CPD/ China – Taiwan:

  1. podstawowy dokument (pierwszy wyjazd) – 1200 zł;
  2. duplikat (w razie zagubienia oryginału) – 140 zł.

  Opłata może być dokonana bezpośrednio w kasie KIG lub przelewem:

  Bank Millenium SA O/Warszawa nr konta 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832

  Jak uzyskać formularze karnetu do wypełnienia?
  Druki karnetów CPD / China – Taiwan oraz wnioski o ich wydanie (wraz z instrukcją wypełnienia) można otrzymać:

  1. na miejscu w Dziale Karnetów ATA
  2. drogą pocztową – na zgłoszenie telefoniczne lub pisemne.

  Jak wypełnić karnet  CPD/ China – Tajwan?

  Sposób wypełnienia karnetu CPD / China – Taiwan jest identyczny jak karnetu ATA: pełna informacja znajduje się w zakładce Jak wypełnić karnet ATA.

  Istnieją dwa sposoby zarejestrowania karnetu CPD / China – Taiwan:

  Bezpośrednio w KIG, przez właściciela firmy lub upoważnioną osobę – płatność za karnet gotówką w kasie KIG.

  Za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej – przedpłata za karnet na konto podane wyżej.

  Ad 1. Przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w punktach 1 – 3 oraz wniesienie wymaganej opłaty.

  Ad 2. Celem uzyskania karnetu CPD / China – Taiwan bez konieczności osobistego zgłoszenia się w KIG niezbędny jest uprzedni kontakt telefoniczny z działem Karnetów ATA (22)  63-09-810, 63-09-730, 63-09-736, 63-09-759, dla uzgodnienia formy przekazania druków i późniejszej rejestracji karnetu. Po wypełnieniu wniosku z listą towarów, należy go przysłać (faksem lub e- mailem) do działu Karnetów ATA. Następnie należy ponownie skontaktować się telefoniczne z działem Karnetów ATA celem potwierdzenia poprawności wypełnienia wniosku, w tym listy towaru. Po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia o poprawności wypełnienia wniosku, dwa egzemplarze wniosku, potwierdzone kopie dokumentów rejestrowych firmy, o których mowa powyżej oraz druki karnetu (wypełnione zgodnie z instrukcją) należy przesłać do KIG – wraz z dowodem wpłaty należności za karnet.

  Należność powinna być przekazana na konto KIG – podane powyżej.

  Otrzymane od użytkownika wypełnione formularze karnetu CPD / China – Taiwan zostaną zarejestrowane i ostemplowane w dziale Karnetów ATA, a następnie, odesłane pocztą lub kurierem (zamówionym przez posiadacza karnetu) wraz z fakturą dotyczącą dokonanej wpłaty.

  • Karnet ATA w Chinach służy do czasowego przywozu towarów z kategorii „towary przeznaczone na targi i wystawy” tj. eksponaty, zabudowy stoisk, wystrój stoisk, itp.. „próbki i wzory handlowe” oraz „wyposażenie zawodowe”.
   Na podstawie karnetu ATA można dokonać tranzytu towarów przez terytorium Chin.
   Karnet ATA nie ma zastosowania do przesyłek pocztowych.
  • Karnet ATA musi być wypełniony w języku chińskim lub angielskim.
  • Karnety ATA są odprawiane we wszystkich urzędach celnych w urzędowych godzinach pracy (poniedziałek – piątek godz. 9.00-16.30)
  • W przypadku konieczności przewozu towarów objętych karnetem ATA z granicznego urzędu celnego do wewnętrznego urzędu celnego na terenach Chin w celu dokonania formalności związanych z czasowym przywozem towarów, wymagany jest dołączenie do karnetu dodatkowego kompletu niebieskich kart (TRANSIT).
  • Chińskie władze celne uruchomiły elektroniczną bazę karnetów ATA. Wszystkie karnety ATA odprawiane w urzędach celnych są rejestrowane w bazie za pośrednictwem  China Chamber of International Commerce (CCOIC)/China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT).
   W przypadku towarów objętych karnetem ATA przewożonych jako cargo broker powinien skontaktować się z CCPIT/CCOIC w celu elektronicznej rejestracji w bazie przed zgłoszeniem karnetu ATA do odprawy chińskim władzom celnym. W przypadku towarów przewożonych w bagażu podręcznym właściciel karnetu ATA może dokonać odprawy w chińskim urzędzie celnym, a następnie w ciągu 3 dni roboczych dokonać elektronicznej rejestracji karnetu za pośrednictwem CCPIT/CCOIC.
   Numery kontaktowe do dwóch oddziałów CCPIT/CCOIC zlokalizowanych w na lotnisku w Pekinie (Terminal 3 i Terminal 2): 86-10-64595422, 64530430. Oddziały są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.30.
   Zgłoszeń można dokonać także za pośrednictwem regionalnego biura CCPIT w Szanghaju, tel 86-21-63846628
  • Opis towarów na „Liście ogólnej” powinien być dokonany w sposób precyzyjny, umożliwiający identyfikację towarów przez chińskie władze celne. Karnety zawierające niejednoznaczny opis towarów lub zawierające ręcznie wypełnioną „Listę ogólną” mogą nie zostać przyjęte do odprawy.
  • Chińskie władze celne mogą wyznaczyć na powrotny wywóz towaru termin krótszy niż termin ważności karnetu ATA.  Wniosek o przedłużenie jego ważności musi zostać złożony najpóźniej na 30 dni przed datą ostatecznego terminu powrotnego wywozu. W przypadku niespełnienia tego warunku chińskie władze celne nałożą kary na posiadacza karnetu ATA.
  • W przypadku środków transportu wwiezionych czasowo na teren Chin na podstawie karnetu ATA, ich powrotny wywóz musi nastąpić niezwłocznie po zakończeniu targów/wystawy, o ile nie uzyskały one specjalnego pozwolenia na przywóz wydanego przez Ministerstwo Handlu. W przypadku pojazdów używanych oraz powietrznych uzyskanie pozwolenia jest wymagane przed przystąpieniem do odprawy czasowej.

   

 • Z dniem 1 kwietnia 2017 r. Kazachstan, jako 77 kraj, przystąpił do stosowania Systemu Karnetów ATA do czasowych odpraw celnych.

  Wszyscy zainteresowani mogą czasowo wywozić z Polski i wwozić do Kazachstanu na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:
  – towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i  Kongresach,
  – wyposażenie zawodowe,
  – próbki i wzory handlowe,
  – wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
  – sprzęt sportowy i turystyczny.

  Karnetów ATA nie można stosować w przypadku przesyłek pocztowych.

  Karnet ATA może być stosowany w przypadku tranzytu przez obszar celny Kazachstanu.

  Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim. Służby celne mogą zażądać tłumaczenia listy ogólnej (General List) na język kazachski lub rosyjski w przypadku wypełnienia karnetu ATA w języku angielskim lub innym języku. W związku z powyższym Krajowa Izba Gospodarcza BLCA zaleca wypełnianie listy ogólnej (General List) w języku angielskim i rosyjskim.

  Wszystkie urzędy celne w Kazachstanie  są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w godzinach pracy.

  Uwaga ogólna: Ze względu na swoje położenie i sąsiedztwo z państwami które bądź nie honorują Karnetów ATA lub w których ograniczone jest zakres stosowania karnetów ATA (np. brak możliwości tranzytu towarów przewożonych na karnetach ATA) wjazd do Kazachstanu z określonych kierunków możliwy jest wyłącznie drogą powietrzną.

   

 • Od 1.08.2018 Krajowa Izba Gospodarcza wydaje karnety ATA na czasowy wywóz towarów do Kataru. Władze celne Kataru akceptują odprawy celne na karnetach ATA towarów wwożonych w celu zaprezentowania lub wykorzystania w czasie trwania wystaw, targów, spotkań handlowych i tym podobnych imprez. Karnetów ATA nie stosuje się w przypadku przywozu do Kataru wyposażenia zawodowego, jak również wzorów handlowych.

  Karnety ATA powinny być wypełnione w języku angielskim w formie drukowanej (na komputerze lub maszynowo). Nie jest dozwolone wypełnienie karnetu pismem odręcznym.

  Wszystkie towary objęte karnetem ATA muszą zostać przedłożone do odprawy celnej zarówno przy czasowym wwozie, jak i powrotnym wywozie. Nie jest akceptowany wywóz towaru partiami w różnych terminach. Można natomiast czasowo przywieść na teren Kataru część towarów wyszczególnionych na liście ogólnej karnetu ATA pod warunkiem, że zostaną powrotnie wywiezione jedną przesyłką.

  Na karnetach ATA akceptowane są zarówno towary przywożone jako cargo, jak również w bagażu podręcznym.

  Możliwy jest tranzyt przez obszar Kataru na karnetach ATA.

  Pozostawienie towaru na terenie Kataru bez względu na przyczynę (tj. sprzedaż, darowizna, zagubienie, kradzież lub zniszczenie) podlega opłatom celnym.

  Nieterminowy wywóz towarów (tj. przekroczenie terminu wyznaczonego na wywóz) podlega opłatom karnym w kwocie QAR 1.000,00 za każdy tydzień spóźnienia. Kwota ta nie może jednak przekraczać 20 % wartości towaru.

  Opłatom karnym w wysokości od QAR 500,00 do QAR 1.000,00 podlega również nieprzedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej w momencie przywozu lub powrotnego wywozu towarów z terenu Kataru.

  W karnecie ATA na karcie przywozowej (przeznaczonej dla administracji celnej Kataru) w polu C – „zamierzone wykorzystanie towaru” należy podaż pełną nazwę, miejsce i czas trwania imprezy (targów / wystawy / konferencji / spotkania biznesowego).

Kontakt:

Dział Karnetów ATA
00-074 Warszawa
Trębacka 4, pokój 02 (parter)

tel + 48 22 630 98 10
tel + 48 22 630 97 59
tel + 48 22 630 97 36
tel + 48 22 630 97 30
fax + 48 22 827 46 73
fax + 48 22 826 82 31
e-mail: ata@kig.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Klauzula informacyjna RODO 1

Klauzula informacyjna RODO 2

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.