• A A A

Szkolenia ISO

Dział szkoleń specjalizuje się w organizacji szkoleń stacjonarnych w formie otwartej oraz zamkniętej obejmujących następującą tematykę:

Szkolenia stacjonarne organizowane są w salach szkoleniowych w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej która mieści się w centrum Warszawy lub na życzenie Klienta istnieje możliwość organizacji szkoleń w jego siedzibie. Dzięki współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny szkolenia.

W przypadku zainteresowania inna tematyką szkoleń prosimy o kontakt.

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt:
Dział Doradztwa i Szkoleń
ul. Trębacka 4, pokój 04
00-074 Warszawa
tel. 22 630 96 79
fax: 22 826 82 31
e-mail: blca-szkolenia@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.