Indonezja w Systemie Karnetów ATA

Z dniem 15 maja 2015 r. Indonezja, jako 75 kraj, przystępuje do stosowania Systemu Karnetów ATA do czasowych odpraw celnych.

Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z Polski i wwozić do Indonezji na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:

próbki i wzory handlowe,
towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i kongresach,
wyposażenie zawodowe,
wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
sprzęt sportowy i turystyczny

Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim lub indonezyjskim. W przypadku wypełnienia karnetu ATA w innym języku służby celne wezwą do złożenia tłumaczenia dokumentu na jeden z w/w języków.

Urzędy celne Indonezji są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w dni robocze w godzinach od 7:30 do 17:00, za wyjątkiem dwóch wymienionych poniżej lokalizacji, gdzie odprawa odbywa się całodobowo:

1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta
(Prime Customs and Excise Office type A of Tanjung Priok, Jakarta) (port morski)

2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean Soekamo-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia
(Medium Customs and Excise Office of Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten) (port lotniczy)

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.