Informacja dla producentów i eksporterów suplementów diety

Prowadzenie wszelkich czynności urzędowych dotyczących suplementów diety wprowadzanych do obrotu, w tym wystawianie świadectw wolnej sprzedaży, certyfikatów zdrowia na potrzeby eksportu do państw trzecich, odbywa się wyłącznie przez powiatowe lub graniczne organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które prowadzą nadzór bieżący nad tymi towarami.

Dokumenty wystawione przez Państwową Inspekcję Sanitarną mogą być legalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą. Procedury związane z legalizacją dostępne są na stronie www.legalizacja.kig.pl

Natomiast dokumenty wystawiane przez podmioty komercyjne, w tym przez przedsiębiorców, nie podlegają legalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Szczegóły przeczytaj tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.