Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Pamiętaj. Jeżeli importer wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest potwierdzenie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Szczegóły uzyskasz tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.