Legalizacja tłumaczeń przysięgłych

Jeżeli strona zagraniczna wymaga tłumaczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego oraz legalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej, a tak zwykle bywa w odniesieniu do dokumentów handlowych, należy dokonać legalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej na polskojęzycznej wersji dokumentu, przed przekazaniem do tłumaczenia.

Więcej szczegółów w artykule tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.