Nowe regulacje dotyczące importu do Kataru wyrobów tytoniowych

 

Ambasada Państwa Katar w Warszawie poinformowała notą nr 514/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. o nowych regulacjach celnych dotyczących importu tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz powiązanych artykułach. Nowe przepisy zabraniają przywozu do Państwa Katar m. in. papierosów elektronicznych, tytoniu do żucia, automatów do sprzedaży tytoniu oraz materiałów reklamowych.

W załączeniu nota Ambasady Państwa Katar – pobierz

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.