Certyfikat ISO 9001:2015

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA informuje, że 29 listopada 2019 r. odbył się i zakończył wynikiem pozytywnym audit odnowienia systemu zarządzania KIG BLCA na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

KIG BLCA posiada Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz IQNet (The International Certification Network) w zakresie „Legalizacja dokumentów, w tym wystawianie świadectw pochodzenia, wydawanie świadectw i zaświadczeń, wydawanie karnetów ATA, organizowanie szkoleń i warsztatów oraz usługi doradcze” na okres do 15 grudnia 2022 r.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.