• A A A

Certyfikat ISO 9001:2015

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA informuje, że 1 lutego 2019 r. odbył i zakończył się wynikiem pozytywnym audit nadzoru na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

KIG BLCA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie „Legalizacja dokumentów, w tym wystawianie świadectw pochodzenia, wydawanie świadectw i zaświadczeń, wydawanie karnetów ATA, organizowanie szkoleń i warsztatów oraz usługi doradcze” na okres do 15 grudnia 2019 r.