• A A A

Wyjazd biznesowy do Arabii Saudyjskiej: legalizacja dokumentów wizowych

Arabia Saudyjska dla wielu polskich eksporterów staje się ważnym rynkiem, co może wiązać się z koniecznością wyjazdów służbowych do tego kraju. Aby otrzymać wizę saudyjską należy złożyć w ambasadzie m.in. pismo delegujące z firmy polskiej. Ten dokument, zgodnie z wymogami Arabii Saudyjskiej, podlega legalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej. Ambasada Arabii Saudyjskiej wymaga również potwierdzenia tego pisma w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Dopiero tak przygotowany dokument może wraz z innymi dokumentami zostać złożony w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej w celu uzyskania wizy.

Więcej informacji na ten temat: TUTAJ