Wystawianie świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów u przedstawicieli KIG

Od dnia 02.03.2015 r. w ramach pilotażowego programu wystawianie świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów u przedstawicieli KIG wykonywane jest przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej w następujących lokalizacjach:

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Gdynia
Gdynia, ul. Armii Krajowej 24

Regionalna Izba Gospodarcza, Katowice
40-084 Katowice, ul. Opolska 15

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
31-049 Kraków, ul. Floriańska 3

Regionalna Izba Gospodarcza, Lublin
20-079 Lublin ul. Dolna 3 Maja 8/9

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
90-002 Łódź ul. Tuwima 30

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań
61-805 Poznań ul. Św. Marcin 24 lok. 402

Izba Przemysłowo-Handlowa, Rzeszów
35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 24/47

Izba Przemysłowo-Handlowa, Toruń
87-100 Toruń ul. Kopernika 4

Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocław
50-029 Wrocław, ul. Świdnicka 39

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.