Wzrost opłat za przedłużenie ważności karnetu ATA w Meksyku

Zwiększona została opłata karna w przypadku braku powrotnego wywozu towarów przywiezionych na terytorium Meksyku z wykorzystaniem karnetu ATA w przypadku przekroczenia terminu 6 miesięcy (otermin przewidziany przez meksykańskie służby celne na powrotny wywóz towaru).

Pierwsze wykroczenie będzie karane opłatą w wysokości 1.840 Peso (ok. 106 EUR), jeżeli wywóz towarów nastąpi niezwłocznie. W przypadku ponownego naruszenia warunków odprawy czasowej opłata wzrośnie do 2.770 Peso (ok. 160 EUR).

Przedłużenie terminu na wywóz (powyżej 6 miesięcy) możliwe jest w przypadku złożenia do Izby Gospodarczej w Mexico City (CANACO) wniosku najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem ważności posiadanego karnetu (dotychczas 2 tygodnie), co wynika z wydłużenia terminu wydania decyzji przez służby celne Meksyku z dotychczasowych 4-5 dni do ok. 1 miesiąca.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.