• A A A

Zaświadczenia Krajowej Izby Gospodarczej

Zaświadczenia i certyfikaty wystawione przez Krajową Izbę Gospodarczą mogą zapewnić polskim producentom i eksporterom sukces w realizacji swoich handlowych zamierzeń na rynkach zagranicznych.

Aby dowiedzieć się o jakie dokumenty można wnioskować do Krajowej Izby Gospodarczej i jakie są wymagania przeczytaj tutaj