Zaświadczenia Krajowej Izby Gospodarczej

Zaświadczenia i certyfikaty wystawione przez Krajową Izbę Gospodarczą mogą zapewnić polskim producentom i eksporterom sukces w realizacji swoich handlowych zamierzeń na rynkach zagranicznych.

Aby dowiedzieć się o jakie dokumenty można wnioskować do Krajowej Izby Gospodarczej i jakie są wymagania przeczytaj tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.