Zjednoczone Emiraty Arabskie – odprawa wywozowa na karnecie ATA

 

Przypominamy posiadaczom karnetów ATA wyjeżdżających ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich o konieczności dokonania odprawy wywozowej karnetu ATA przed wyjazdem z ZEA, uzyskania odpowiednich wpisów i potwierdzeń służb celnych ZEA dotyczących odprawy.

UWAGA:

Wywozowa odprawa celna karnetu ATA musi nastąpić przed odprawą paszportową.

Po przejściu odprawy paszportowej nie ma możliwości powrotu na terytorium ZEA w celu dokonania odprawy karnetu ATA.

W przypadku braku odprawy wywozowej karnetu ATA na posiadacza zostanie nałożona kara w wysokości 5.000 AED.

Lokalizacja punktów odpraw karnetu ATA na lotnisku w Dubaju:

Terminal 1 hala przylotów: inspection office i Gold Office
Tel + 971 4 4178847, +971 4 4176839

Terminal 2 hala przylotów: inspection office
Tel + 971 4 4176602, +971 4 4176607

Terminal 3 hala przylotów Hall Nr 4 (nieopodal strefy wolnocłowej i Marhaba Office) inspection Office
Tel + 971 4 4176812, +971 4 4176813

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.