Zmiana w zasadach użytkowania karnetów ATA do Chin

 

Chiny oficjalnie rozszerzyły zakres stosowania systemu karnetów ATA na wyposażenie zawodowe i próbki handlowe poprzez formalną ratyfikację załącznika B2 i B3 Konwencji stambulskiej.

Karnety ATA wydane na wyposażenie zawodowe oraz próbki i wzory handlowe są akceptowane w Chinach od 9 stycznia 2019 r.

Ponadto, w przeszłości ostateczna data powrotnego wywozu towarów odprawionych na podstawie karnetów ATA była zwykle wyznaczana przez chińską administrację celną maksymalnie na okres do 6 miesięcy, od stycznia tego roku data ta będzie się pokrywać z terminem ważności karnetu ATA.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.