Ku energetyce przyszłości z zachowaniem konkurencyjności i bezpieczeństwa

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje XII Meeting Gospodarczy, który odbędzie się 13 listopada 2023 r.,
w godz. 11.00-14.45
w Radisson Collection Hotel, przy ul. Grzybowskiej 24, w Warszawie.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Ku energetyce przyszłości z zachowaniem konkurencyjności i bezpieczeństwa”

 

Organizowane z inicjatywy Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG i pod jego merytorycznym nadzorem wydarzenie – jak co roku – będzie okazją do dyskusji oraz przedstawienia stanowisk wobec wyzwań stojących przed polityką energetyczną Polski. Debaty prowadzone w trakcie tegorocznej edycji Meetingu Gospodarczego będą dotyczyły takich zagadnień jak m.in.: suwerenność energetyczna Polski, aktualny stan europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, sytuacja na krajowym rynku energetycznym, znaczenie OZE dla niezależności energetycznej Polski, kierunki modernizacji systemu wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji energii. Założeniem Meetingu będzie opracowanie IX Apelu Warszawskiego Krajowej Izby Gospodarczej.

W konferencji uczestniczą corocznie eksperci reprezentujący gospodarkę polską i europejską, naukę, energetykę, ochronę środowiska, partnerów społecznych oraz przedstawiciele rządu, administracji publicznej, parlamentarzystów, partii politycznych, ambasad i kręgów dyplomatycznych w Polsce oraz  mediów.

Program >>> XII Meeting Gospodarczy

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres e-mail: gstanczak@kig.pl, tel. 22 630 96 12

Transmisja online 13.11.2023

 

 

oraz na stronie CIRE: https://www.cire.pl/

 


Zachęcamy do obejrzenia wideo z ubiegłorocznej edycji Meetingu oraz do zapoznania się z treścią Apelu powstałego w toku obrad XI Meetingu Gospodarczego


 

PATRONATY HONOROWE

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

 

Ministerstwo Aktywów Państwowych

 

 

Minister Klimatu i Środowiska

 

 

PARTNERZY

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) jest federacją, której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców paliw i energii w Polsce. Celem Forum jest dążenie do stworzenia w Polsce przyjaznych warunków do rozwoju przemysłowej działalności produkcyjnej, w szczególności poprzez obniżanie kosztów energii elektrycznej, ciepła i gazu, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej.

 

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego jest samorządnym i niezależnym związkiem pracodawców. Jego zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy państwowej oraz samorządowej. Celem ZP PPWB jest podejmowanie wszelkich działań związanych z podkreślaniem roli branży wydobycia węgla brunatnego jako niezbędnego stabilizatora systemu energetycznego w okresie transformacji energetycznej i tym samym bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz znaczenia dla gospodarki krajowej i lokalnej.

 

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jest stowarzyszeniem działającym od ponad 30 lat w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, zrzeszającym wszystkie elektrownie zawodowe w Polsce. Głównym celami Towarzystwa jest zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni oraz współdziałania w celu inicjowania postępu technicznego, zmniejszenia oddziaływania na środowisko, zapewniania bezpieczeństwa energetycznego dostępnymi źródłami wytwórczymi.

 

Polska Grupa Górnicza S.A. – największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE. Nowe przedsięwzięcia jak wejście na rynek fotowoltaiki, rozwój nowych usług w oparciu o infrastrukturę i potencjał górnictwa oraz budowa pierwszej w Polsce instalacji zgazowania węgla do metanolu sprawiają, że w perspektywie dekady PGG stanie się silnym podmiotem nie tylko w branży wydobywczej lecz także w energetyce odnawialnej, usługach konstrukcyjnych oraz karbochemii.

 

PATRONI MEDIALNI

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.