• A A A

Dyplomatyczne Otwarcie Roku

Dyplomatyczne Otwarcie Roku w Krajowej Izbie Gospodarczej jest uroczystą doroczną okazją do przedstawienia planów nt . międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

W spotkaniu bierze udział około 250 osób, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej, przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest jedną z inicjatyw Krajowej Izby Gospodarczej sprzyjającą określeniu miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, promującą jednocześnie działania stanowiące istotny element szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej.

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail:asalamonczyk@kig.pl

 • W dniu 16 stycznia 2020 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020” – uroczyste i tradycyjne  już spotkanie noworoczne przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców. Jest to doroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której, poza podsumowaniem minionego roku,  przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. Poprzez prezentacje dotyczące polskiej gospodarki, a także potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci i goście wydarzenia  mogą przekonać się o możliwościach współpracy z polskimi partnerami. DOR jest również okazją złożenia podziękowań zagranicznym ambasadorom i radcom handlowym za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom w ich działalności eksportowej i inwestycyjnej na rynkach międzynarodowych.

  Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz patronatami: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło jednocześnie obchody jubileuszu 30-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

   

  W spotkaniu DOR’ 2020 udział wzięło ponad 600 osób: przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym miast, urzędów marszałkowskich i województw, jak również konsuli honorowych, doradców dyplomatycznych, przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych, bilateralnych oraz rad biznesu. W gronie przedsiębiorców znaleźli się czołowi polscy eksporterzy i inwestorzy oraz firmy uczestniczące w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez KIG, zarówno przedstawiciele dużych korporacji, jaki i sektora MSP.

  Głównymi gośćmi wydarzenia byli m.in. p. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Bogusław Winid, Doradca Prezydenta RP, jak również marszałkowie i wicemarszałkowie województw, a swój potencjał zaprezentowały województwo: podlaskie i podkarpackie oraz Fundacja „Polska Bezgotówkowa”.

  DOR był okazją do podsumowań minionego rok z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji oraz wpływu warunków rozwoju gospodarczego na obecność polskich firm za granicą, była to jednocześnie okazja do zaprezentowania planów na 2020 rok .

  Oficjalną część DOR’2020 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podsumowując miniony 2019 rok z perspektywy trzydziestoletniej działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na aktywność polskich firm za granicą. Rok 2020 to dla gospodarki światowej rok umiarkowanej nadziei, ale również wielu obaw i niepewności. Nadziei, bo wszyscy trzymamy kciuki żeby, zgodnie z oczekiwaniami wielu analityków i komentatorów, gdzieś w przełomie trzeciego i czwartego kwartału udało się przełamać tendencje stagnacyjne w światowej gospodarce. Zwłaszcza u naszych najbliższych i najważniejszych partnerów. Obaw, bo twarde negocjacje handlowe i polityczne, jakie obserwujemy coraz częściej, mogą gdzieś wymknąć się spod kontroli i obudzimy się w świecie zupełnie innym niż ten do jakiego przyzwyczailiśmy się. Czasem wystarczy tylko iskra – mówił Andrzej Arendarski, Prezes KIG w przemówieniu otwierającym wydarzenie.

  Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślała, że rok 2020 to rok ogromnych wyzwań: jak najlepszego zakończenia perspektywy budżetowej i przygotowania się do nowej, aby wynegocjować budżet które m.in. będzie realizował cele przedsiębiorców, samorządów i regionów:

  „Liczymy, że Polska zachowa silną pozycję w gronie najszybciej rozwijających się gospodarek.”

  Krzysztof Mazur – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, zwrócił się szczególnie do przedsiębiorców:

  „Chcemy realizować politykę klimatyczną z zachowaniem konkurencyjności polskich firm; będziemy aktywni w przeciwdziałaniu protekcjonizmowi, czemu służy np. „Czarna Księga”, i w promowaniu ekspansji zagranicznej naszego biznesu.”

  Reprezentujący Ministerstwo Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, z zadowoleniem przyjął słowa swoich przedmówców, którzy wymieniali sprawy dotyczące klimatu jako priorytetowe na najbliższy rok:

  „Zrozumieliśmy, że nie można już czekać i uświadomiliśmy sobie, że to nasza wspólna odpowiedzialność. Klimat nie jest już tylko sloganem marketingowym!”

  Wiceminister podkreślił także współpracę z Krajowa Izba Gospodarczą z Krajowa Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji projektu GreenEvo, w tym realizacji misji gospodarczych dla jego laureatów.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował Dyrektor Współpracy Ekonomicznej Marek Całka, który odczytał list Ministra Czaputowicza skierowany do uczestników spotkania.

  Oficjalną część Dyplomatycznego Otwarcia Roku zakończyły wystąpienia głównych partnerów strategicznych wydarzenia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Wicemarszałek, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Wiesławy Burnos- Członka Zarządu Województwa oraz Prezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysława Groszka.

  Następnie, uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2020 mieli okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych podczas części networkingowo – koktajlowej, urozmaiconej degustacją regionalnych przysmaków, w tym wielu specjałów kuchni podlaskiej i mazowieckiej, polskiego kawioru – specjalności eksportowej Antonius Caviar, produktów leśnych halal – smaki polskiej prowincji oraz produktów manufaktury Inne Beczki, Wine Avenue, Wyborowej, Cydru Lubelskiego, słoweńskich win VinaKoper, Nalewek Staropolskich oraz produktów firmy Mlekovita, Vobro oraz liofilizowanych owoców od firmy Elena oraz wspaniałych jabłek z Sadów Grójeckich i wód mineralnych Staropolanka. Partnerem technicznym wydarzenia była firma LIDEX.

  Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić stoiska partnerów, w tym Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz województwa podkarpackiego oraz PTAK Warsaw Expo.

  Partnerami medialnymi wydarzenia byli Rzeczpospolita, TVP Polonia, Manager, Polish Market, Super Biznes, Przedsiębiorcy.eu.

  W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród było Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztyników oraz WineAvenue.

  Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2020 i zapraszamy do współpracy w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia Roku, która odbędzie się w styczniu 2021.

  Fotorelacja:

 • 17 stycznia 2019 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019” – uroczyste, piąte już spotkanie noworoczne przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców. Jest to doroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. Poprzez prezentacje poszczególnych sektorów gospodarki, a także potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci i kontrahenci mogą przekonać się o możliwościach współpracy z polskimi partnerami. DOR jest również okazją złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

  Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jak również Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

  Dyplomatyczne Otwarcie Roku’2019 zostało wpisane również w oficjalny kalendarz obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” łączącego inicjatywy organizowane z tej wyjątkowej okazji.

  W spotkaniu DOR 2019 udział wzięło ponad 450 osób:  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych. W gronie przedsiębiorców znaleźli się eksporterzy oraz firmy uczestniczące w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez KIG, w tym zarówno przedstawiciele dużych korporacji, jaki i sektora MSP.

  Głównymi gośćmi wydarzenia byli m.in. p. Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju reprezentujący także Premiera M. Morawieckiego, p. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu i Szef Gabinetu Prezydenta RP, p. Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, p. Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Energii, p. Sławomir Siwek, Doradca  Marszałka Sejmu RP oraz p. Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOL jak również marszałkowie i wicemarszałkowie województw, a swój potencjał zaprezentowały województwa: podlaskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie.

  DOR był okazją do podsumowań minionego rok z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji oraz wpływu warunków rozwoju gospodarczego na obecność polskich firm za granicą, była to jednocześnie okazja do zaprezentowania planów na 2019 rok.


  Oficjalną część DOR’2019 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podsumowując miniony 2018 rok z perspektywy – prawie już trzydziestoletniej – działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu  warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na aktywność polskich firm za granicą. Prezes KIG podkreślił, ze dzięki staraniom wielu organizacji wspierających i promujących eksport, w tym KIG, rośnie otwartość naszej gospodarki na świat. Z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że eksport towarów w 2018 roku okazał się wyższy niż w roku poprzednim, możemy pochwalić się jednocześnie  tysiącami rodzajów produktów, które sprzedajemy za granicę, co świadczy o ogromnej pomysłowości naszych firm, ale również ciężkiej pracy i konsekwencji w działaniu. Prezes Arendarski podkreślił, że ważną rolę pełni szerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy producentami i handlowcami w izbach branżowych i regionalnych oraz na poziomie krajowym w KIG.

  Zaznaczył także konieczność wspierania polskich eksporterów, zwłaszcza tych wychodzących na coraz odleglejsze i wschodzące rynki zagraniczne, zarówno ze strony administracji rządowej jak i organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi takie działania dzięki m.in. rozwiniętej sieci networkingowej z partnerami na całym świecie oraz wsparciu  ambasad akredytowanych w Polsce, jak również polskich placówek za granicą.

  Minister Jerzy Kwieciński, reprezentujący Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, odczytał list od premiera Morawieckiego skierowany do uczestników DOR. Znalazły się w nim podziękowania dla Krajowej Izby Gospodarczej za uczestnictwo w obchodach jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości i odrodzenia kraju, przypominając o wielkim wkładzie polskiej przedsiębiorczości w budowę potencjału młodego państwa. Podkreślił, że umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw i ich wsparcie w rozwijaniu współpracy na rynkach zagranicznych  pozostaje priorytetem rządu realizowanym również przez samorząd gospodarczy. Przypomniał, że tylko w 2018 roku weszło w życie wiele rozwiązań służących wsparciu inwestycji, innowacyjności oraz eksportu, na czele z Konstytucją Biznesu, Polską Strefą Inwestycji, pakietem MŚP i małym ZUS-em. Minister J. Kwieciński zaznaczył także, że miniony rok był dla Polski rokiem dobrej koniunktury gospodarczej, a handel zagraniczny wzrósł zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, wśród głównych partnerów handlowych Polski wzrósł eksport m.in. do USA, Niemiec, Rosji, Holandii, na Węgry, do Francji, Czech, Szwecji oraz W. Brytanii. Zaznaczył także, że do wyzwań na przyszłość należą m.in. prace nad programem Dostępność plus, rozpoczęcia na forum UE procesu zmierzającego do przygotowania Strategii Makroregionalnej UE dla obszaru Karpat oraz działania w ramach polskiej prezydencji w procesie berlińskim.

  Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski, Szef Gabinetu Prezydenta RP podsumował zagraniczną aktywność Prezydenta RP w 2018 roku, w tym działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej. Jako szczególnie istotne wymienił efekty Szczytu Państw Trójmorza oraz wizyty Prezydenta RP w USA. Podkreślił także przejrzystość i transparentność traktowania zagranicznych inwestorów w naszym kraju.

  Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii podkreślił stały wzrost obrotów handlowych naszego kraju. W ciągu najbliższych dwóch lat mocniej chcemy zaistnieć na Bliskim Wschodzie, ma się przyczynić do tego m.in. obecność polskich firm na targach Dubai Health, a przede wszystkim na światowej wystawie Expo 2020 w Dubaju – zapowiedział Wiceminister Kościński.

  Wiceminister Energii, Tadeusz Skobel zaznaczył z kolei, że w 2019 roku szczególne znaczenie będzie miała dyskusja nad Strategią Klimatyczną UE do 2050 roku oraz negocjacje  Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 roku dla zapewnienia środków unijnych na niskoemisyjną transformacje sektora energetycznego. Innymi ważnymi tematami dla polityki energetycznej będzie implementacja rozwiązań pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, wiele uwagi poświęconych będzie także m.in. relacjom bilateralnym w kontekście budowy tzw. Baltic Pipe  oraz współpracy z USA zgodnie z porozumieniem o wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

  W imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego wystąpił także p. Sławomir Siwek, Doradca Marszałka Sejmu, który wyraził nadzieję, że rozmowy uczestników DOR będą inspiracją do współpracy i realizacji kolejnych przedsięwzięć oraz pomysłów służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju

  Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOL, wyraził radość z faktu, że już kolejny raz Dyplomatyczne Otwarcie Roku odbywa się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zaznaczył,  że  polscy sportowcy mają także ogromny wkład w promocję Polski na całym świecie.

  Oficjalną część Dyplomatycznego Otwarcia Roku zakończyły wystąpienia głównych partnerów strategicznych wydarzenia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podlaskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego.

  Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego podkreślił, że Województwo Podkarpackie wyróżnia się jako centrum skupiające międzynarodowych potentatów produkcyjnych, logistycznych i handlowych z uwagi na skrzyżowanie głównych szlaków handlowych i gospodarczych centralnej Europy, przyszłą Via Carpatię oraz nowoczesne międzynarodowe lotnisko, które jest jednym z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Polsce, a cały region cechuje wysoka koncentracja firm przemysłu lotniczego. Region ten łączy w sobie jednocześnie przestrzeń nowoczesnej gospodarki (z silną branżą nie tylko lotniczą, ale i motoryzacyjną oraz ICT),  innowacyjności oraz nieskażonej przyrody, zajmując czwarte miejsce wśród województw najbardziej atrakcyjnych turystycznie.

  Wicemarszałek Województwa Podlaskiego p. Stanisław Derehajło zaznaczył, że województwo podlaskie to przede wszystkim aktywna gospodarka, miejsce pochodzenia zdrowej żywności, nowe przedsięwzięcia z pogranicza informatyki i rolnictwa, duże przedsięwzięcia badawcze, rozwijająca się branża robotyki, automatyki, medycyny i budownictwa. Przez region przebiega jedno z odgałęzień Nowego Jedwabnego Szlaku, a region coraz silniej rozwija współprace zagraniczną z wieloma nowymi krajami.

  Oficjalną część wydarzenia zamknęła prezentacja trzeciego regionu partnerskiego DOR – Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wszechstronnie rozwiniętym przemysłem skupionym w wielu ośrodkach gospodarczych, reprezentujących przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy, tekstylny, celulozowy, mineralny i poligraficzny.

  Uczestnicy  Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2019 mieli okazję nie tylko  do wielu ciekawych rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować regionalnych przysmaków, w tym wielu specjałów kuchni podlaskiej,  gęsiny z woj. Kujawsko – Pomorskiego, polskiego kawioru – specjalności eksportowej Antonius Caviar, produktów leśnych halal – smaki polskiej prowincji oraz produktów manufaktury Inne Beczki, Wine Avenue, Wyborowej oraz produktów firmy Bakalland, wód mineralnych Staropolanka. Partnerem technicznym wydarzenia była firma LIDEX.

  Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić stoiska partnerów, w tym Turkish Airlines oraz   zapoznać się z prezentacją MT Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej Warsaw Humanitarian Expo organizowanych w dniach 11-13 czerwca 2019 r. przez Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie  we współpracy partnerskiej z KIG .

  W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród był przewoźnik lotniczy Turkish Airlines,  firmy WineAvenue oraz  Provincja.

  Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2019, wśród których znaleźli się:


  Zapraszamy do współpracy partnerskiej w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia  Roku, która odbędzie się w styczniu 2020.

   

 • 18 stycznia 2018 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie  odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018” – doroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. DOR jest również okazją złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

  Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem  Ministerstwa Rozwoju.

  W spotkaniu DOR 2018 udział wzięło ponad 400 osób:  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

  Głównymi gośćmi wydarzenia byli to m.in. p. Jadwiga Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii reprezentująca także Premiera M. Morawieckiego, p. Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, p. Konrad Szymański – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz p. Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Irena Szewińska – Wiceprezes PKOL oraz marszałkowie województw.  W tym roku swój potencjał zaprezentowały m.in. województwo podlaskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie i lubelskie.

  DOR był okazją do podsumowań minionego rok z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji oraz wpływu warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą i okazją do zaprezentowania planów na rok przyszły.

   

  Oficjalną część DOR’2018 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podsumowując miniony 2017 rok z perspektywy działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu  warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą. Prezes KIG zaznaczył, że poprawa stosunków Polski z UE będzie ważną kwestia na 2018 r. „Walczyliśmy o Polskę wolną, demokratyczną. Mówienie o Polsce poza UE godzi w dobro naszego kraju.”

  Minister Jadwiga Emilewicz, reprezentująca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewniła podczas swojego wystąpienia podczas DOR, że kończą się prace nad konstytucją dla biznesu, a nadchodzący rok będzie jeszcze lepszy dla przedsiębiorców. Jednym z ułatwień będzie tzw. innovation box. „To specjalny przywilej podatkowy, dla tych, którzy będą uzyskiwać przychody z komercjalizacji w wyniku prac badawczo-rozwojowych” – wyjaśniała minister.

  Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski podsumował sukcesy resortu w poprzednim roku i zapewnił, że sektor energii stawia na innowacje.

  Konrad Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zwracał uwagę na stabilność naszego kraju na tle Europy. „Polska nie przeżywa zawahania co do projektu europejskiego” – zaznaczył. Minister Szymański podkreślił, że „zawahanie” wobec europejskiego projektu” jest odczuwalne w niektórych stolicach Europy, ale nie w Warszawie.

  Irena Szewińska, Wiceprezes PKOL, wyraziła radość z faktu, że Dyplomatyczne Otwarcie Roku odbywa się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zaznaczyła, że  sportowcy są wspaniałymi ambasadorami Polski na świecie

  Część oficjalną DOR’2018 zakończyły wystąpienia głównych partnerów strategicznych wydarzenia: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Podkarpackiego, KUKE.

  Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego podkreślił, że województwo podlaskie to przede wszystkim aktywna gospodarka. Aktywna w wielu obszarach i aspektach. „Nasz region jest miejscem, w którym oprócz pięknej przyrody można podziwiać wysokie technologie i nowoczesne, dynamiczne firmy. Myślę, że nasza myśl technologiczna czerpie bardzo dużo energii z przyrody. Nastawieni jesteśmy na dynamizm i ekspansję, ale przy tym dbamy o nasze dziedzictwo i czystość natury” potwierdził.

  Wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk zaznaczył, że obecny rok ma wielkie znaczenie dla województwa podkarpackiego, które dzięki swojej bogatej historii lotniczej i 80-cio letniemu doświadczeniu w projektowaniu i budowie statków powietrznych przyczyniło się  do rozwoju polskiego lotnictwa, które w bieżącym roku również obchodzi swoje stulecie.

  Oficjalną część wydarzenia zamknęło krótkie wystąpienie Wiceprezes KUKE Katarzyny Kowalskiej.

  Uczestnicy  Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018 mieli okazję nie tylko  do wielu ciekawych rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować regionalnych przysmaków, w tym Gęsi Kołuckiej z woj. Kujawsko – Pomorskiego, specjałów z Podlasia, oraz produktów Piwnej Manufaktury Browaru Jabłonowo, Cydru Lubelskiego, Krajowej Spółki Cukrowej, wód mineralnych Staropolanka, Selenka oraz Cechini Muszyna. Partnerem technicznym wydarzenia była firma LIDEX. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić stoiska partnerów m.in. KUKE, swoją flagową realizacje elektrycznego autobusu prezentował URSUS.

  W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród była firma Emirates (lot do Dubaju)  WineAvenue (wina).

  Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018, wśród których znaleźli się:

   

  Zapraszamy do współpracy partnerskiej w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia  Roku, która odbędzie się w styczniu 2019.

   

  Kontakt:
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Agnieszka Salamończyk
  Zastępca Dyrektora
  tel: 22 630 97 73
  e-mail:asalamonczyk@kig.pl

 • dor-naglowek

  25 stycznia w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2017” –  uroczysta doroczna okazja do przedstawienia planów nt . międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

  Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest jedną z inicjatyw Krajowej Izby Gospodarczej sprzyjającą określeniu miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, promującą jednocześnie działania stanowiące istotny element szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej.

  W spotkaniu udział wzięło ponad 300 osób :  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również  przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

  Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym  Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem  Ministerstwa Rozwoju.

  dor-patroni-honorowi

  Oficjalna część DOR’2017 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Pan Andrzej Arendarski krótko podsumowując miniony 2016 rok z perspektywy działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu  warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą.

  Reprezentujący Kancelarię Prezydenta Pan Minister Krzysztof Szczerski  podkreślił, że współpraca międzynarodowa jest priorytetem dla Prezydenta RP Andrzej Dudy i dziękowal Krajowej Izbie Gospodarczej za dotychczasową współpracę w tym względzie.
  Z kolei podczas swojego wystąpienia Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju nawiązał do założeń nowego systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm poprzez powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji oraz jej sieci zagranicznych placówek handlowych PAHI, która połączy już istniejące zasoby i możliwości proeksportowe, proinwestycyjne i promocyjne ma zintegrować  także  działania dyplomacji ekonomicznej.  Podkreślił także rolę funduszy europejskich, dzięki którym wsparcie dla  rozwoju eksportu jest efektywniejsze.
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Pan Andrzej Piotrowski podsumował z kolei sukcesy resortu w poprzednim roku,  wspomniał m.in. o reformie górnictwa i  o powołanej  w kwietniu 2016 r. Polskiej Grupie Górniczej, która już w trzecim kwartale ubiegłego roku osiągnęła zysk 100 mln zł. W planach na przyszłość sektor energii stawia za to na innowacje.
  Część oficjalna DOR’2017 zakończyły wystąpienia głównych partnerów wydarzenia, którymi w tym roku był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Krajowa Spółka Cukrowa oraz Ptak Warsaw Expo.

  Pan Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego podkreślił zalety Województwa Podlaskiego, jako swoistej  bramy na Wschód, i z tego względu doskonałego miejsca na inwestycje związane z produkcją i handlem z krajami sąsiadującymi.
  Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.  Pan Paweł Piotrowski   zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na atuty polskich produktów spożywczych, a przede wszystkim ich naturalne pochodzenie. Zaznaczył także bardzo pozytywne opinie zagranicznych konsumentów na temat polskiego cukru i innych produktów grupy .
  Oficjalną część wydarzenia zamknęło krótkie podsumowanie działalności międzynarodowej PTAK Warsaw Expo przez .Prezesa Zarządu Pana Tomasza Szypułę.

  Uczestnicy  Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017 mieli okazję nie tylko  do wielu ciekawych rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować regionalnych, tradycyjnych przysmaków z Podlasia,  z Województwa Lubelskiego, oraz produktów Krajowej Spółki Cukrowej jak również wziąć udział w loterii podarunkowej WineAvenue.
  dor-partnerzy-glowni
  Dziękujemy serdecznie wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017, wśród których znaleźli się: Krajowa Spółka Cukrowa  S.A.  , Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Ptak Warsaw Expo,  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego SA, Korporacja Ubezpieczeń  Kredytów Eksportowych KUKE SA, Horus-Energia Sp. z o.o, Fibrain Sp. z o.o., Synthos SA, Finea Sp. z o.o., Unico Sp. z o.o., Dimark,  Polish Vodka Assocciation , SuperDrob SA oraz WineAvenue.

  dor-partnerzy

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.