• A A A

Europejski Meeting Gospodarczy

Europejski Meeting Gospodarczy jest organizowany przez  Krajowa Izbę Gospodarczą w ramach prac  Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej od 2011 r. To wydarzenie, podczas którego staramy się podejmować ważne kwestie związane z wpływem polityki klimatyczno – energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo. Głównym celem tych spotkań jest ocena polityki klimatycznej UE oraz wskazywanie rzeczywistych kosztów gospodarczych i społecznych tej polityki. Poruszane zagadnienia dotyczą również polityki energetycznej państwa, bezpieczeństwa energetycznego, ciągłości dostaw oraz cen energii elektrycznej.

Jest to forum z jednej strony prezentacji informacji na temat uwarunkowań polskiej energetyki, a z drugiej strony artykułowania wobec rządu RP oraz agend UE stanowiska polskich przedsiębiorców wobec polityki klimatycznej UE.

Efektem konferencji są stanowiska, apele, opinie Krajowej Izby Gospodarczej dotyczące oczekiwanego kształtu polityki klimatyczno-energetycznej. Dokumenty są przekazywane przedstawicielom rządu, Posłom, Organizacjom i Stowarzyszeniom Gospodarczym Wspólnoty Europejskiej oraz przekazywane do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie i emisję w telewizji.

W konferencji uczestniczy corocznie ponad 120 wybitnych gości ze świata biznesu w tym szeroko rozumianej energetyki, nauki, ochrony środowiska, związków zawodowych, administracji publicznej, Rządu, Sejmu oraz Senatu. Od 6 edycji uczestniczą także przedstawiciele wielu ambasad zarówno krajów europejskich jak i świata.

Meeting jest istotną formułą w przekazywaniu naszego rozumienia i determinantów wspólnej troski o ochronę klimatu wynikającej z polskich suwerennych i doktrynalnych priorytetów bezpieczeństwa energetycznego.

Dotychczas odbyło się 7 edycji tego wydarzenia:

  1. Konferencja pt. „Pakiet klimatyczno-energetyczny koszty i mity w kontekście „Mapy 2050” (wrzesień 2011 r.)
  2. Konferencja pt. „Polityka Klimatyczno–Energetyczna UE post „Energy Roadmap 2050” FAKTY – SKUTKI” (październik 2012 r.)
  3. Konferencja pt. „Gospodarka konkurencyjna i mniej emisyjna. droga – warunki – zmiany. Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE. Nowa filozofia – inne cele”(październik 2013 r. )
  4. Konferencja pt. „ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE na lata 2020-2030. Nowe propozycje – stare grzechy (październik 2014 r.)
  5. Konferencja pt. „Pakiet klimatyczno-energetyczny 2020-2030. Kosztowna ideologia czy pragmatyzm gospodarczy. Wybory i determinanty” (październik 2015 r.)
  6. Konferencja pt. „polityka klimatyczno – energetyczna UE. Protokół COP 21. Polska droga – wspólne cele (październik 2016 r.)
  7. Konferencja pt. „POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU – DO WSPÓLNYCH CELÓW – SUWERENNIE I RACJONALNIE” (październik 2017 r.)

 

Kontakt:
Agnieszka Buze
tel: 22 630 96 20
e-mail: abuze@kig.pl

PARTNERZY KONFERENCJI:

TAURON_LOGO_PROMOCYJNE_PIONOWE_CS4

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

enea_logo_rgb

Grupa Kapitałowa ENEA Enea to jeden z liderów polskiego rynku energetycznego. Należy do grona największych polskich przedsiębiorstw i najsilniejszych marek. Jest pierwszą polską spółką energetyczną, która zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 r. Grupa Enea integruje obszary wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Sprzedaje 13% energii wykorzystywanej w Polsce, a 9% krajowej produkcji pochodzi z jej elektrowni. Należąca do Enei sieć dystrybucyjna oplata 20% powierzchni kraju i gwarantuje pewne dostawy energii mieszkańcom północno-zachodniej części kraju. Grupa Enea zatrudnia 10 tysięcy specjalistów, którzy zapewniają bezpieczeństwo energetyczne i najwyższą jakość usług 2,5 mln Klientów.

logo-ptez

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest organizacją zrzeszającą największych wytwórców energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Prowadzi badania i promuje ekologiczne, gospodarcze i społeczne korzyści wynikające z zastosowania kogeneracji. Reprezentuje wspólne interesy wytwórców energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji wobec władz centralnych i lokalnych. Inicjuje i uczestniczy w krajowym i unijnym procesie tworzenia aktów prawnych i rozwiązań systemowych. Przygotowuje rozwiązania istotnych zagadnień funkcjonowania i rozwoju elektrociepłowni.
Inicjuje badania ekonomiczne – techniczne – organizacyjne. Współpracuje z innymi organizacjami elektroenergetyki krajowej i zagranicznej.

logo-tgpe-org

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jest stowarzyszeniem działającym od ponad 20 lat w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, zrzeszającym wszystkie elektrownie zawodowe w Polsce. Głównymi celami Towarzystwa jest zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni oraz współdziałanie z przemysłem energetycznym w celu inicjowania postępu technicznego w elektroenergetyce.

PATRONI MEDIALNI:

tvp_info_godlo_cmyk_prasa [Converted]    logo_cire