9.30 – 9.45 Gate Opening

Andrzej Arendarski, Prezydent, Krajowa Izba Gospodarcza

Marek Kłoczko, Prezes, Krajowa Izba Gospodarcza

Mariusz Mielczarek, Director Public Policy CEE, Amazon

 

9.45 – 10.15 Lounge Talk: Single Market

Funkcjonowanie wspólnego rynku wciąż nie wygląda tak jak wielu by sobie tego życzyło, a wiele sygnalizowanych problemów wciąż pozostaje nierozwiązanych. Generuje to dodatkowe bariery eksportowe, które częściowo można zniwelować korzystając z kanałów e-eksportowych. Tutaj jednak pojawia się kwestia nowych regulacji dla rynku cyfrowego. 

 

Moderacja: James Waterworth, Director Public Policy EU, Amazon 

J.E. Stefan Gullgren, Ambasador Królestwa Szwecji

Kamila Król, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

10:15 – 10:30 VIP Speech: J.E. Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych

 

10:30 – 10:50 Boarding Speech: Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista, KIG

Podczas swojej prezentacji główny ekonomista KIG Piotr Soroczyński pokaże najważniejsze trendy w polskim eksporcie, jego mocne strony oraz wskaże miejsca gdzie potencjał wciąż jest niewykorzystany w odpowiedni sposób. Czy jest to brak zaradności przedsiębiorców czy może deficyt odpowiednich narzędzi po stronie instytucji – z tym zagadnieniem zmierzą się uczestnicy kolejnych paneli.

 

10.50 – 11.20 Przerwa kawowa

 

11.20 – 12.20 Business Class. Check-in  USA, Canada, Indie, UK,

Eksport do krajów G20, zwłaszcza tych poza Unią Europejską, to wciąż ogromny potencjał wymagający przemyślanych strategii i odpowiednich narzędzi wsparcia. Rosnąca dynamika wymiany handlowej z krajami takimi jak USA, Indie, Kanada, UK pozwala jednak optymistycznie patrzeć w przyszłość.

 

Moderacja: Monika Sasiak, Krajowa Izba Gospodarcza

James Hughes, Radca-Minister, Ambasada Brytyjska w Warszawie

Kamil Luberecki, Packshi, Hugh Butler

Bernhard Otterstein, Prezydent, Polish Canadian Chamber of Commerce

Prof. Eliza Przeździecka, Główna Ekonomistka, American Chamber of Commerce in Poland

J.J. Singh, Prezes, Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza

 

12.20 – 13.20 Business Class. Check-in Africa

Afryka coraz częściej przykuwa uwagę polskiego biznesu. Ekspansja zagraniczna na rynki afrykańskie to obecnie ogromna i wciąż niewykorzystana szansa, zwłaszcza dla sektora rolno-spożywczego, technologii dla nowoczesnego rolnictwa i przemysłu oraz w projektach energetycznych. Duże przedsięwzięcia związane z transformacją gospodarek, unowocześnianiem infrastruktury w tych krajach,  to obszar do wspólnej pracy biznesu i instytucji. KIG regularnie organizuje misje biznesowe do krajów Afryki, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców.

 

Moderacja: Janusz Wiśniewski, Przewodniczący Rady KIG

Małgorzata Bonikowska, Prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Ośrodka Dialogu i Analiz THINKTANK

Miguel Coutinho, Dyrektor Generalny, Polmlek

J.E. Papa Diop, Ambasador Republiki Senegalu w Polsce, Dziekan Afrykańskiego Korpusu Dyplomatycznego w Polsce

J.E. Clémentine Shakembo Kamanga, Ambasadorka Demokratycznej Republiki Konga w Polsce

Piotr Stolarczyk, Dyrektor Zarządzający Pekao S.A.

 

13.20-14.00 Lunch

 

14.00 – 15.00 Business Class. Eksport dóbr o charakterze inwestycyjnym

Zagadnienie to, wbrew obiegowym opiniom, nie łączy się jedynie z ekspansją do krajów rozwijających się. Jednocześnie jest silnie powiązane z zagadnieniem budowania polskiej marki na świecie. Jest to jedna z najbardziej zaniedbanych gałęzi naszego eksportu, a mówimy tu o potencjalne intratnych kontraktów związanych z eksportem pojazdów, samolotów, wykupem fabryk etc.

 

Moderacja: Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KIG

Łukasz Grabowski, Dyrektor Departamentu Eksportu, PAIH

Alice Neffe, Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych, ARP

Andrzej Latoszek, Senior Bankier, Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu, Pekao S.A.

Jarosław Trwoga, Główny ekspert ds. finansowania transakcji zagranicznych, BGK.

 

15.00 – 15.40 Customer service: Prezentacja Cross-border.pl

Cross-border.pl to wirtualna platforma gromadzą niezbędną wiedzę dla eksportera chcącego wykorzystać w swojej działalności kanał e-commerce. Odbiorcami portalu będą polskie firmy wytwarzające produkty o dużym potencjale eksportowym, które mają szansę na skalowanie swojego biznesu dzięki nowoczesnym narzędziom sprzedaży produktów poza granice kraju – takimi jak platformy marketplace. Zidentyfikowanymi przez KIG barierami w tym zakresie są przede wszystkim: brak know-how oraz obawy przed nieznanym.

 

Wstęp:

Aleksandra Borycka, Head of Amazon Marketplace, Amazon

Karolina Opielewicz, Członkini Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza

 

Prezentacja:

Damian Wiszowaty, CEO, Gonito

Anna Zacharjasz, Project Managerka, Krajowa Izba Gospodarcza

 

15.40 Landing Keynote Speech: Benedikt Berlemann, Director, EU Marketplace Expansion, Amazon

 

17.00  E-commerce world: Afterparty

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.