• A A A

Gospodarcze Otwarcie Roku

Coroczna konferencja „Gospodarcze Otwarcie Roku” jest wydarzeniem, podczas którego czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy i eksperci z sektora finansowego rozmawiają o prognozach, zagrożeniach i szansach gospodarczych dla Polski, Europy i świata w nadchodzącym roku. W spotkaniu co roku bierze udział ponad 250 osób, przedstawicieli rządu, korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej, przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

Konferencja ma zasięg ogólnopolski (streaming on-line), a jej prognozy są szeroko komentowane w czołowych polskich mediach. Co roku w konferencji udział bierze 150 przedsiębiorców z sektora MŚP, a relację ogląda średnio 15 000 widzów.

Edycja 2018

W dniu 21 lutego 2018 roku w The Heart Warsaw odbyła się kolejna edycja Gospodarczego Otwarcia Roku. Podczas tegorocznej edycji skupiliśmy się na konkretnym, ale kluczowym aspekcie rozwoju gospodarczego: profesjonalizacji polskiego rynku Venture Capital oraz nowych programach akceleracji i transferu technologii, a także związanych z tym możliwościach pozyskiwania finansowania i perspektywach inwestycyjnych dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Dyskusję o szansach i zagrożeniach podjęliśmy ze wszystkimi interesariuszami rynku.

Wystąpienia wprowadzające wygłosili Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Jadwiga Lesisz, Zastępca Prezesa PARP, Aleksander Nawrat, Zastępca Dyrektora NCBR, Maciej Ćwikiewicz, Prezes PFR Ventures, a kluczowe instrumenty finansowania innowacji przedstawili: Anna Brussa, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów PARP (Program Scale Up ), Anna Trojanowska, Kierownik Działu Innowacji w Dept. Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG (Akcelerator MIT Enterprise Forum Poland), Bartosz Sokoliński Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP SA (Sieć Otwartych Innowacji), Tomasz Sobkowicz, Analityk Inwestycyjny PFR Ventures (Otwarte Innowacje FIZ). Druga część konferencji należała do praktyków, przede wszystkim beneficjentów BRIdge Alfa.

W wydarzeniu udział wzięło 30 prelegentów i niemal 320 uczestników, w tym 150 przedsiębiorców, 135 przedstawicieli instytucji (agencji rządowych, instytutów badawczych, uczelni wyższych, fundacji i izb gospodarczych) oraz 30 funduszy VC.

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Partnerzy instytucjonalni:

Partnerzy komunikacyjni:

Edycja 2017

25 stycznia w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się szósta edycja Gospodarczego Otwarcia Roku. W konferencji udział wzięli m.in.: Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Jarosław Gowin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pan Jerzy Kwieciński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Piotr Dardziński i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pan Mariusza Haładyj.

W tym roku swoje przewidywania dotyczące głównych wskaźników ekonomicznych i sytuacji gospodarczej Polski i Europy w 2017 r. przedstawili  także: Prezes Związku Banków Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Pani Elżbieta Mączyńska, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu Pan Janusz Jankowiak.

O tzw. Drugiej Ustawie o Innowacyjności oraz Konstytucji dla Biznesu – aktach prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju dyskutowali również przedsiębiorcy i eksperci zaproszeni przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Wydarzenie zakończyły dyskusje panelowe na temat instrumentów finansowych dla sektora MŚP oraz sposobów skutecznego badania wiarygodności kontrahentów.

stopka

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.