• A A A

Informacje dla Autorów

Kalendarium dla Autorów

Zgłoszenie streszczenia referatów: 20 grudnia 2019 r.
Akceptacja referatów: 20 stycznia 2020 r.
Przesłanie pełnej treść referatów: 31 marca 2020 r.

Publikacje

Artykuły (po pozytywnej ocenie recenzentów) będą opublikowane jako rozdział w monografii (20 punktów MNiSW).

Zgłoszenia i kontakt w sprawach dotyczących referatów

Anna Rolewicz-Kalińska
e-mail: arolewicz@kig.pl

Komunikat nr 2

Formularz zgłoszenia referatu