• A A A

Grupa docelowa uczestników KGO

KGO to w założeniu spotkanie: nauki, praktyki, organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania odpadami. Podstawą doboru referatów będzie osiągnięcie celu strategicznego: powiązanie biznesu z nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy i wdrażania niezbędnych zmian w systemach gospodarki odpadami.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.