Krajowa Izba Gospodarcza obejmuje patronatem przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez KIG, a szczególnie ze wsparciem polskiej przedsiębiorczości w kraju i zagranicą, promocją społecznej odpowiedzialności biznesu, a także działaniami na rzecz rozwoju gospodarki w kierunku innowacyjności i konkurencyjności.

W celu ułatwienia przygotowania uzasadnienia, prosimy skorzystać z wniosku o patronat, a  następnie wysłać na adres e-mail: kwelpa@kig.pl

Kontakt
Katarzyna Wełpa
tel. 22 630 98 31 (kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00)
e-mail: kwelpa@kig.pl

Pobierz wniosek o patronat

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.