• A A A

Aktualności Biura Współpracy z Zagranicą

Mając na uwadze aktualną sytuację uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranica KIG funkcjonuje w trybie bieżącym. Nasi eksperci gotowi są udzielać informacji mailowych i telefonicznych w kwestiach dotyczących działalności zagranicznej Krajowej Izby Gospodarczej.

Jednocześnie podejmujemy szereg kroków, aby wspierać polskich przedsiębiorców w tych trudnych chwilach. Za pośrednictwem Kuriera BWzZ, do którego zapisać można się tutaj, prowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą zagranicznych rynków oraz naszych bieżących działań. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia.

Życzymy Państwu zdrowia, spokoju i dobrych pomysłów biznesowych na przyszłość.

Zespół Pracowników BWzZ KIG

Kalendarz działań Biura Współpracy z Zagranicą – TUTAJ – II półrocze 2022

Galeria wydarzeń BWzZ – zobacz

 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel 22 630 96 13
e-mail: bwzz@kig.pl

 

Partnerzy Wydarzeń Międzynarodowych

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.