Z okazji 106 rocznicy niepodległości Albanii odbyła się uroczystość,  na która Ambasador Albanii w Polsce zaprosiła licznych gości z kręgów dyplomacji, polityki, kultury, gospodarki oraz przyjaciół Albanii.

Wśród gości obecni byli przedstawiciele KIG.

Foto Andrzej Lek


W dniu 25 października 2018 r. z okazji Święta Narodowego Korei odbyła się uroczystość, na która ambasador Korei w Polsce zaprosił liczne grono gości  z kręgów dyplomacji, polityki, kultury, gospodarki. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele KIG.

Foto Andrzej Lek

Z okazji Święta Narodowego Czech w dniu 30 października 2018 r.  odbyła  się uroczystość, na którą Ambasador Czech  w Polsce Ivan Jestrab zaprosił gości z kręgów dyplomacji, polityki, gospodarki, kultury. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele KIG, Prezes Marek Kłoczko oraz Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Jerzy Drożdż.

Foto A. Lek

 

Z okazji Święta Narodowego Turcji w dniu  29 października 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość, na którą J.E ambasador Turcji w Polsce zaprosił znamienitych gości z kręgów  dyplomacji, polityki, kultury, sportu, gospodarki. Wśród zaproszonych gości obecny był Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG ambasador Jerzy  Drożdż.

Foto  A. Lek

 

 

W dniu 11 września 2018 r. z okazji 27-mej Rocznicy Niepodległości Republiki Uzbekistanu, odbyła się uroczysta recepcja.  Ambasador Uzbekistanu w Polsce  Dr. Bakhrom Babaev zaprosił do udziału w tym wydarzeniu goście z kręgów dyplomacji, gospodarki, duchowieństwa. Krajowa Izba Gospodarcza  reprezentowana była przez przedstawicieli Biura Współpracy z Zagranicą.

Foto: Andrzej Lek

Z okazji Święta Narodowego Maroka, w dniu 30 lipca 2018 r. odbyła się uroczystość, na która Ambasador Maroka w Polsce J.E  Youns Tijani zaprosił znamienitych gości z kręgów polityki, dyplomacji kultury, gospodarki. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele KIG.      Foto: Andrzej Lek

Z okazji Święta Narodowego Peru w dniu 27 lipca 2018 r. odbyła się uroczystość,  na którą Ambasador Peru w Polsce Alberto Salas zaprosił gości  z kręgów dyplomacji, polityki, kultury, gospodarki. W uroczystości udział wzięli  przedstawiciele  KIG.    Foto: Andrzej Lek

Z okazji Święta Narodowego Słowenii odbyła się uroczystości na którą J.E Ambasador Słowenii w Polsce zaprosił gości z kręgów polityki, gospodarki, kultury a także ambasadorów akredytowanych w Polsce. Wśród gości obecni byli Wiceprezes KIG Marek Kłoczko oraz przedstawiciele Biura Współpracy z Zagranicą      Foto: Andrzej Lek

W dniu 29 maja 2018 r. z okazji Dnia Państwowości Republiki Chorwacji i Dnia Chorwackich Sił Zbrojnych odbyła się uroczystość, zorganizowana przez J.E Ambasador Chorwacji w Polsce, w której udział wzięli m.in. ambasadorowie i attaché akredytowani w Polsce, osoby z kręgów polityki, gospodarki, kultury. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele KIG.   Foto: Andrzej Lek

W dniu 26 kwietnia 2018 r. z okazji Święta Narodowego RPA odbyła się uroczystość z udziałem m.in. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ambasadorów akredytowanych w Polsce, przedstawicieli kręgów polityki, kultury, gospodarki. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele KIG.    Foto: Andrzej Lek

Z okazji Święta Narodowego Tunezji w Rezydencji  Ambasadora Tunezji w Polsce  J.E Lamia Fatnessi  w dniu 20 marca 2018 r. odbyła się  uroczystość, w której uczestniczyli m.in. Nuncjusz Apostolski w  Polsce Abp. Salvatore Pennacchio , przedstawiciele MSZ, ambasadorowie akredytowani w Polsce, osoby z kręgów polityki, kultury, gospodarki, KIG reprezentowany był przez przedstawicieli Biura Współpracy z Zagranicą.  Foto : Andrzej Lek

Z okazji 100-lecia Odrodzenia Państwa Litewskiego Ambasador Litwy w Polsce Sarunas Adomavicius zorganizował w dniu 28 lutego 2018 r. uroczystość w Filharmonii Narodowej, w której udział wzięli m.in. Przewodniczący Parlamentu Litwy, Marszałek Sejmu RP Marek  Kuchciński,  posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP, Ambasadorowie akredytowani w Polsce, znane osoby z kręgów polityki, kultury, duchowieństwa.    Foto: Andrzej Lek

W dniu 14 grudnia okazji Święta Narodowego Kazachstanu odbyła się uroczystość na którą ambasador Kazachstanu Margulan Baimukhan zaprosił znamienitych gości wśród których obecni byli m.in. Nuncjusz apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, ambasadorowie akredytowani w Polsce, senator RP Anna Maria Anders, osoby z kręgów polityki, kultury, gospodarki.   Foto: Andrzej Lek

W dniu 28 listopada  2017 r.  z okazji 105 rocznicy Dnia Niepodległości Republiki Albanii oraz 80 -lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polska i Albanią  odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim uroczystość,  na którą  Ambasador Albanii w Polsce Shpresa Kureta  zaprosiła znamienitych gości wśród których obecni byli  m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, ambasadorzy akredytowani  w Polsce, posłowie i senatorowie RP, osoby z kręgów polityki, kultury, gospodarki. KIG reprezentowali: Wiceprezes Marek Kłoczko oraz przedstawiciele Biura Współpracy z Zagranicą   Foto: Andrzej Lek

W dniu 21 listopada z okazji Święta  Narodowego Łotwy odbyła się uroczystość,  w której uczestniczyli  m.in  wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, ambasadorzy akredytowani w  Polsce, osoby z kręgów polityki, kultury, gospodarki. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej –  Wiceprezes Marek Kłoczko oraz Ambasador  Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą. Foto: Andrzej Lek

W dniu 30 października 2017 r. na Zamku Królewskim z okazji  94 rocznicy proklamowania Republiki Tureckiej odbyła się uroczystość,  w której wzięli udział m.in. posłowie i senatorowie RP, osoby z kręgów polityki , kultury, gospodarki. W uroczystości wziął udział  przedstawiciel KIG – Ambasador Jerzy Drożdż , Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą . Foto: Andrzej Lek

W dniu 20 października 2017 r. z okazji Święta Narodowego Węgier na Zamku Królewskim odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli  zaproszeni przez  J.E Ambasador Węgier w Polsce goście.  Wśród nich m.in. Wicemarszałek  Sejmu RP  Ryszard Terlecki , Wiceminister MSZ Jan Dziedziczak, posłowie  i senatorowie  RP, osoby z kręgów kultury, polityki, gospodarki. Foto: Andrzej Lek

W dniu 27 września 2017 r. z okazji Święta Narodowego Chińskiej Republiki Ludowej w Ambasadzie tego kraju odbyła się recepcja, w której uczestniczyli zaproszeni przez J.E Ambasadora Xu Jiana znamienici goście z kręgów polityki, kultury, gospodarki . Na uroczystości obecni byli przedstawiciele KIG   Foto: Andrzej Lek

 

12 października  2017 r. w Ambasadzie  Hiszpanii  odbyła się uroczystość z okazji Święta Narodowego  Hiszpanii.  Wśród gości zaproszonych przez Ambasadora Hiszpanii w Polsce Augustina Nuneza Martineza obecni byli między innymi:  Wicemarszałek Sejmu  RP Ryszard Terlecki, Sekretarz stanu ds. europejskich Konrad Szymański, Wiceminister Jan Dziedziczak ,  liczni  goście z  kręgów polityki, kultury, gospodarki. KIG reprezentował Wiceprezes Marek Kłoczko. Foto: Andrzej Lek

W Ambasadzie Korei  w dniu 28 września z okazji Święta Narodowego tego kraju odbyła się uroczystość  z udziałem licznego grona zaproszonych gości z kręgów polityki, kultury, gospodarki , sportu. Foto: Andrzej Lek

Z okazji Święta Narodowego Malty  w dniu 19 września 2017 r.  odbyła się uroczystość,  w której udział wzięli zaproszeni przez J.E ambasador Malty w Polsce Panią Natashę Meli Daudey  goście m.in.  wiceminister MSZ Jan Dziedziczak , ambasadorowie akredytowani w Polsce, osoby z kręgów kultury, polityki, gospodarki,  a także przedstawiciele KIG. Foto: Andrzej Lek

Na zaproszenie J.E Ambasadora Meksyku w Polsce Alejandro Negrin Munoza z okazji Święta Narodowego Meksyku  w dniu 15. 09 odbyła się uroczystość,  w której uczestniczyli licznie zaproszeni goście m.in  Ambasadorowie akredytowani w Polsce, przedstawiciele świata polityki, gospodarki, kultury.  Foto: Andrzej Lek

W dniu 8 września 2017 z okazji 26-tej Rocznicy Niepodległości Republiki Uzbekistanu odbyło się uroczyste przyjęcie zorganizowane przez Chargé d’affaires Republiki Uzbekistanu w RP Pana Bakhroma Babaeva. Foto: Andrzej Lek

W dniu 4 września 2017 r.  z okazji  Święta Niepodległości Ukrainy w Filharmonii Narodowej odbył się  uroczysty  koncert Narodowej Akademickiej Orkiestry Instrumentów Ludowych Ukrainy. Gospodarzem wydarzenia był J.E Ambasador Ukrainy w Polsce Pan Andrij Deszczycia. Foto:  Andrzej Lek

W dniu 30 sierpnia 2017 r. na zaproszenie J.E Ambasador Argentyny w Polsce, Pani Patricii Beatriz Salas  oraz Dyrektora Narodowego Instytutu F. Chopina dr Artura Szklenera w Filharmonii Narodowej odbyła się uroczystość z okazji obchodów 95-tej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Argentyną a Polską. Foto:  Andrzej Lek

W dniu 31 lipca 2017 r. z okazji Święta Narodowego Maroka J.E Youns Tijani Ambasador Królestwa Maroka w Polsce wydał recepcję, w której uczestniczyli zaproszeni goście m.in. ambasadorzy i konsulowie akredytowani w Polsce, Wiceminister Joanna Wronecka, przedstawiciele polityki, kultury, sztuki, nauki oraz KIG.

W dniu 28 lipca 2017 r. z okazji Święta Narodowego Peru odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli m.in. Wiceminister Marek Magierowski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele KIG, goście z kręgów kultury, polityki, gospodarki.

W dniu 14 lipca 2017 r. w rezydencji Ambasadora Francji odbyła się uroczystość z okazji Święta Narodowego Francji. Na spotkaniu obecni byli m.in.  posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele polityki, kultury, biznesu.

W dniu 26 czerwca 2017 r. z okazji Święta Narodowego Chorwacji oraz 25-tej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych z Rzeczpospolitą  Polską odbyła się uroczystość,  w której udział wzięli m.in.  Nuncjusz Apostolski w Polsce, Ambasadorowie akredytowani w Polsce (USA, Francji, Czech, Japonii, Łotwy) przedstawiciele MSZ, świata polityki, kultury i biznesu.

Z okazji  Święta Narodowego  Królestwa Luksemburga odbyła się uroczystość, w której uczestniczył  Ambasador Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej KIG. Ambasador Jerzy  Drożdż  i J.E Ambasador Luxemburga w Polsce Conrad Bruch

J.E  Nuncjusz Apostolski w Polsce,  J.E Ambasador Chorwacji w Polsce , Dyrektor Jerzy Drożdż

Ambasador Gruzji w RP Nikoloz Nikolozishvili oraz Monika Sasiak i Elżbieta Wojtas z Biura Współpracy z Zagranicą KIG.

Z okazji Święta Narodowego Słowenii odbyła się uroczystość,  w której uczestniczył
Prezes Marek Kłoczko
Z  Wiceministrem MSZ Bartoszem  Cichockim
J.E ambasadorem Słowenii w Polsce  Robertem Krmelj

Z Marszałekiem Senatu  Bogdanem Borusewiczem

Prezes M. Kłoczko z Ambasadorem Holandii, J.E. Ron J.M.P van Dartel podczas przyjęcia w Ambasadzie Holandii z okazji Urodzin Króla (27 kwietnia 2017)

Dyr. J. Drożdż z Ambasadorem Republiki Południowej Afryki, J.E. Simon J. Ntombela podczas przyjęcia z okazji Święta Narodowego RPA (27 kwietnia 2017)

Prezes M. Kłoczko podczas przyjęcia z okazji  Święta Narodowego Republiki Włoskiej  1 czerwca 2017 , Politechnika Warszawska

Święto Narodowe Republiki Włoskiej,  1 czerwca 2017, Politechnika Warszawska

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.