EU-TURKEY CHAMBERS FORUM II

Program ETCF II wdrażany jest przez Tureckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych TOBB oraz Eurochambres. Ma on na celu wzmocnienie współpracy między tureckimi izbami gospodarczymi, a ich partnerami w krajach członkowskich oraz kandydujących do Unii Europejskiej, poprzez organizację m.in. szkoleń, wizyt studyjnych oraz konsultacji.

W jego ramach, w pierwszym etapie, Krajowa Izba Gospodarcza , jak również izby handlowe z Belgii, Francji i Austrii, przygotowywać będą wizyty studyjne w krajach UE przedstawicieli tureckich izb przemysłowo-handlowych.

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl
Agnieszka Salamonczyk
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.