• A A A
  •  

  •  

  • W dniu 29 października 2011 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Forum Biznesowe Polska- Czarnogóra zorganizowane przy współpracy z Polsko- Bałkańską Izbą Handlową, w którym wzięli udział Prezes KIG Andrzej Arendarski, Velimir Mijušković – Prezes Czarnogórskiej Izby Handlowej, Andrzej Zarajczyk- Prezes Polsko Bałkańskiej Izby Handlowej, Ambasador RP w Podgoricy – Pani Grażyna Sikorska, Ambasador Czarnogóry w Polsce – Pan Ramiz Bašić,. Przed rozpoczęciem forum zostało podpisane trójstronne porozumienie o współpracy dotyczące umocnienia relacji gospodarczych między Polską a Czarnogórą.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.