IV Europejski Parlament Przedsiębiorstw / 13 X 2016 / Bruksela

13 października 2016 roku 751 przedsiębiorców reprezentujących 27 krajów Unii Europejskiej oraz 18 krajów spoza UE weźmie udział w trzeciej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2016, wydarzenia organizowanego cyklicznie w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorcom, umożliwiając im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz głosowanie – na wzór parlamentarnego – nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu.

Przedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów, mają niezwykłą możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE o problemach, z którymi borykają się na co dzień europejskie firmy.

Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych z siedzibą w Brukseli) a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, która reprezentowana będzie przez 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowuje Krajowa Izba Gospodarcza.

Program wydarzenia przewiduje:

  • udział w programie narodowym i spotkaniach z wysokimi przedstawicielami instytucji UE oraz przedstawicielami polskiej dyplomacji w Brukseli,
  • udział w sesji inauguracyjnej oraz sesjach roboczych Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw w charakterze przedsiębiorcy-parlamentarzysty,
  • debatę i głosowanie nad najważniejszymi rezolucjami dla biznesu,
  • możliwość indywidualnych spotkań z 751 przedsiębiorcami reprezentującymi 27 krajów UE oraz 18 krajów spoza UE,
  • uroczysty lunch z uczestnikami Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji UE.

W ramach realizacji w/w programu zapewniamy Państwu opiekę organizatora ze strony KIG, pomoc merytoryczną, organizację spotkań z przedstawicielami instytucji w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, wynajem sali, organizację spotkania roboczego, a także opracowanie i druk materiałów promocyjnych polskiej delegacji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

Z uwagi na koszty związane z organizacją w/w wydarzenia oraz przygotowaniem udziału polskiej delegacji, opłata za udział w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw 2016 wynosi 1 400 PLN + VAT.

Koszty przelotu, zakwaterowania i pobytu w Brukseli uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Uprzejmie proszę o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 20 września 2016.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w wydarzenia oraz zgłoszenia w wersji elektronicznej na formularz-rejstracyjny-epe-2016 należy kierować do:

Kontakt:
Monika Sasiak
Narodowy Koordynator Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2016
tel: 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Piotr Lipiec
Specjalista, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel: 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Więcej informacji o Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw na stronie internetowej www.parliament-of-enterprises.eu

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.