Misja Gospodarcza do Zambii (Lusaka, Livingstone), 19-25 XI 2016 r.

Krajowa Izba Gospodarcza przy współpracy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu (w kompetencjach terytorialnych także Zambia) w terminie 19-25 listopada 2016 roku organizuje wielobranżową misję gospodarczą do Zambii dla przedstawicieli polskich firm, zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami na rynku zambijskim. W ramach misji planujemy zorganizować spotkania z przedstawicielami nowo wybranej administracji rządowej Zambii, Zambijskiej Izby Handlu i Przemysłu, Zambijskiej Agencji Rozwoju i innych organizacji około biznesowych, a także spotkania B2B.

Odwiedzimy także Livingstone, w tym Victoria Falls University of Technology, gdzie z udziałem przedstawicieli władz tej turystycznej stolicy Zambii będziemy omawiać możliwości potencjalnego partnerstwa i współpracy w zakresie inwestycyji w Livingstone. Uniwersytet jest jednym z najlepszych uniwersytetów w dziedzinie nauki i technologii przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Afryce, a jego twórczyni Pani kanclerz Gertrude Apakelwa wielokrotnie odznaczona była tytułem najbardziej wpływowej kobiety w Afryce.

Wsparcia i pomocy udzielą nam: Ambasador RP w Pretorii Pani Anna Raduchowska-Brochwicz, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu, radca Pan Andrzej Krężel, honorowa konsul generalna RP w Lusace Pani Dr Maria Ogonowska-Wiśniewska, konsul honorowy Republiki Zambii w Warszawie Pan Bartosz Brusikiewicz oraz Poseł na Sejm, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki Pan Dr Killion M.Munyama.

Wstępny program misji obejmuje: przelot na trasie Warszawa – Lusaka – Livingstone – Warszawa; wizyty w ministerstwach i instytucjach otoczenia biznesu, forum biznesowe i rozmowy B2B w Lusace, ew. wizyty studyjne, spotkania w Livingstone.

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach Misji, poza programem merytorycznym, zadba o opracowanie strony logistycznej tj. zorganizowanie przelotów, transferów na miejscu, programu towarzyszącego. Dokonamy rezerwacji hoteli i przekażemy Państwu informację dot. szczegółów zakwaterowania.

Szacowany koszt misji to 9400 PLN +23% VAT na osobę

Koszty udziału w misji stanowią koszty uzyskania przychodów.

Powyższa cena obejmuje koszty przelotów w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa-Lusaka-Livingstone-Warszawa; przejazdów lokalnych i transferów lotniskowych, koszty logistyczne związane z organizacją forum i spotkań oficjalnych i biznesowych; druku folderu zawierającego informacje o profilu i ofercie członków Misji, opiekę organizatorów ze strony KIG, a także ubezpieczenie.

Zgłoszenie udziału w Misji w terminie do dnia 27 września 2016 r.: REJESTRACJA ONLINE

Będziemy przyjmować zgłoszenia także po tym terminie, jednak wówczas nie możemy zagwarantować utrzymania wynegocjowanych, preferencyjnych cen hoteli.

Ponadto mailem na adres: aderbin@kig.pl proszę o przesłanie:

  • logo firmy w formacie .jpg,
  • zdjęcie uczestnika Misji;
  • dane do ubezpieczenia (nr paszportu +kopia paszportu –strona ze zdjęciem; nr PESEL, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania).

Proszę o informację, czy reprezentant Państwa firmy posługuje się językiem angielskim.

O wizę mogą Państwo aplikować na lotnisku w Lusace.

Zwracam Państwa uwagę na wymogi dot. dokumentów paszportowych: ważność paszportu min.
6 m-cy licząc od planowanej daty wyjazdu, co najmniej 2 puste strony w paszporcie. Opłata na lotnisku po wylądowaniu (50 USD).

Konieczne jest przygotowanie wyliczonej kwoty 50 USD (problemem na granicy może być kwestia wydania reszty).

Obecnie przy wjeździe do Zambii nie ma obowiązku posiadania szczepień ochronnych przeciw żółtej febrze, czy innym chorobom.

Zambia to 753 tys. km2 powierzchni i 14,1 mln mieszkańców. W okresie 2001-2015 roczny przyrost PKB był na poziomie 6,9% – wg MFW Zambia należy do dziesięciu najbardziej rozwijających się gospodarek na świecie. Kraj posiada 3 lotniska międzynarodowe, sieć połączeń drogowych i kolejowych. Kraj jest także centrum regionalnym: w stolicy Zambii, Lusace, ulokowane jest główne biuro COMOSA – (Common Market for Eastern and Southern Africa), strefa wolnego handlu skupiająca 20 krajów afrykańskich.

Ten kto zainwestuje w Zambii będzie miał dostęp do dalszych rynków.

Zambia eksportuje głównie kruszec miedzi. 49% eksportu trafia na rynki krajów COMESA, 31% do RPA. W chwili obecnej trwają negocjacje dot. uwarunkowań handlowych z UE. Póki co na rynek europejski trafia jedynie 4% zambijskiego eksportu.

W ostatnich latach administracja zambijska poczyniła kroki ułatwiające zakładanie firm przez inwestorów zagranicznych. Założenie firmy nie jest skomplikowane i nie trwa długo. Możliwości inwestycyjne dotyczą głównie sektorów: energetycznego, turystycznego, rolnictwa, przemysłu przetwórczego i infrastruktury. Szczególnie perspektywiczne są inwestycje w infrastrukturę rolniczą. W Zambii wykorzystuje się jedynie 5% ziemi. Zambijski system prawny gwarantuje ochronę własności i pozwala na nabywanie własności na terenie Zambii przez cudzoziemców (konieczne jest pozyskanie odpowiedniego pozwolenia od Zambijskiej Agencji Rozwoju).

Administracja zarówno polska, jak i zambijska zdecydowanie opowiadają się za wsparciem wzajemnej współpracy. W trakcie uzgodnień (negocjacje przeniesiono na II połowę 2016 r.) jest umowa międzyrządowa na kredyt w wysokości 100 mln USD na rozwój i modernizację technicznego wyposażenia rolnictwa w Zambii. W bieżącym roku Ambasador RP odwiedziła Zambię i przeprowadziła szereg rozmów dotyczących możliwości współpracy. Z rozmów przeprowadzonych w Ministerstwie Handlu i Przemysłu wynika, że zainteresowanie partnerów zambijskich dotyczy współpracy w sektorze IT/ITC, przy projektach związanych z sektorem infrastruktury (koleje, drogi, budowa zapór) czy w budownictwie mieszkaniowym. Wskazano także na możliwości współpracy w zakresie przemysłu obronnego. Współpraca z Polską jest też bardzo pożądana w obszarze rolnictwa. Z rozmów Pani Ambasador w zambijskim ministerstwie rolnictwa wynika, iż partnerów zambijskich interesuje transfer know-how, mechanizacja rolnictwa, szkolenia i rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie przetwórstwa rolnego i dystrybucji produktów rolno-spożywczych, przetwórstwo płodów rolnych i produkcja przetworzonej żywności. Obszary potencjalnych inwestycji to m.in. przemysł wydobywczy, budownictwo, a także produkcja olejów jadalnych i pasz z soi, systemy irygacyjne, produkcja i przetwórstwo pszenicy oraz hodowla ryb.

Od ponad 25 lat działa w Lusace Honorowy Konsulat Generalny RP.

20 maja 2015 roku oficjalnie otwarto Konsulat Honorowy Republiki Zambii w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Kontakt:

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Biuro Współpracy z Zagranicą
Anna Derbin
tel. 22/ 630 96 43,
tel. kom. 506 241 636,
fax. 22/ 630 99 15,
email: aderbin@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.