Misja Gospodarcza KIG do Rijadu i Dammam, 16-18 X 2016 r.

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Saudyjska Rada Biznesu zaprasza do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Królestwa Arabii Saudyjskiej, towarzyszącej oficjalnej wizycie Wiceministra Rozwoju p. Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, która odbędzie się w terminie 16-18 października 2016 roku. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli wielu branż zainteresowanych współpracą z krajami Zatoki Perskiej. W ramach wspomnianej misji gospodarczej planowane są Seminaria oraz spotkania B2B w lokalnych Izbach przemysłowo-handlowych w miastach Rijad (stolica) i Dammam (największym ośrodku przemysłu naftowego). Jednym z ważniejszych punktów pobytu w KAS będzie Saudyjsko-Polskie Forum Gospodarcze połączone ze spotkaniami bilateralnymi z saudyjskimi przedsiębiorcami, wizyty studyjne w lokalnych firmach, a także spotkanie wizyta na targach SAOGE Oil & Gas w Dammam.

PKB Arabii Saudyjskiej wynosi 748,5 mld USD, co plasuje ten kraj w granie 20 największych gospodarek świata. KAS jest członkiem m.in. G20, Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). Jest to kraj o ugruntowanej, silnej pozycji w regionie zarówno politycznej jak i religijnej w regionie i na świecie. Wzrost gospodarczy Arabii Saudyjskiej utrzymuje się na stabilnym 3% poziomie. 55% PKB kraju oraz 90% wartości eksportu KAS pochodzi z przemysłu paliwowego. Pod względem produkcji i rezerw ropy naftowej kraj ten zajmuje 2 miejsce na świecie.

Wśród głównych artykułów importowanych przez Arabię Saudyjską znajdują się: maszyny i sprzęt budowlany, artykuły budowlane, produkty branży spożywczej, chemicznej, motoryzacyjnej i tekstylnej.

W ramach wyjazdu organizator zapewnia:

  • przelot na trasie: Warszawa-Rijad i Rijad-Warszawa;
  • przelot na trasie: Rijadh-Dammam-Rijad;
  • transfer i transport wewnętrzny;
  • folder zawierający oferty i profile branżowe uczestników do celów promocji w czasie targów i spotkań B2B;
  • ubezpieczenie delegatów na czas pobytu za granicą;
  • wizę saudyjskiej;
  • organizację spotkań biznesowych w Izbach Handlowo-Przemysłowych w Rijadzie i Dammam.
    wspólna kolacja polskiej delegacji podczas pobytu w Rijadzie;
  • Noclegi w hotelu w Rijadzie i Dammam podczas pobytu opłacają delegaci.

Organizator Imprezy dokona rezerwacji hotelowej w uzgodnieniu z Radcą Handlowym Ambasady RP. Koszt udziału w Misji zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.

Z uwagi na harmonogram przygotowań oraz ponad 30-dniowy okres przygotowania wizy przez Ambasadę KAS, uprzejmie prosimy o pilne przesłanie zgłoszenia udziału w misji gospodarczej na załączonym formularzu.

Zgłoszenie udziału w Misji KIG do Arabii Saudyjskiej prosimy kierować poprzez formularz:

REJESTRACJA ONLINE

Kontakt:

Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Piotr Lipiec
tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.