PIEMONTE DESK Współpraca z Regionem Piemontu

W Krajowej Izbie Gospodarczej działa Piemonte Desk – przedstawicielstwo Izby Przemysłowo-Handlowej z Turynu oraz Piemonckiej Agencji ds. Internacjonalizacji. Ideą powstania Piemonte Desk był fakt istniejącej już współpracy między firmami polskimi i włoskimi z rejonu północno – zachodniego, jak również rozwijające się zainteresowanie firm piemonckich rynkiem polskim.

W ramach działalności przedstawicielstwa organizujemy spotkania B2B polskich i włoskich przedsiębiorców w Polsce oraz we Włoszech, wyjazdy na międzynarodowe targi, seminaria i konferencje w Piemoncie, a także przygotowujemy analizy i informacje rynkowe. Projekt realizowany na mocy umowy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Włoską Izbą Przemysłowo-Handlową z Turynu i Centro Estero per l’Internazionalizzazione (CEIPIEMONTE) – Piemoncką Agencja ds. Inwestycji, Eksportu i Turystyki.

Piemonte Desk zapewnia ukierunkowaną pomoc dla firm z Piemontu oraz polskich firm zainteresowanych rozpoczęciem współpracy handlowej, przemysłowej i technologicznej. Oferuje pomoc w poszukiwaniu partnerów, współpracuje na rzecz rozwoju inicjatyw sektorowych i promuje wśród polskich firm inicjatywy specjalne realizowanych przez Izbę w Turynie i CEIPIEMONTE.

Pierwsza umowa na realizację projektu została podpisana pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Centro Estero w styczniu 2005. Ogromne zainteresowanie firm usługami świadczonymi w ramach projektu miało wpływ na podjęcie decyzji o kontynuowaniu współpracy.

Cele projektu PIEMONTE DESK:

 • wzmocnienie obecności polskich i włoskich firm na rynkach obydwu krajów;
 • wsparcie dla firm w procesie nawiązywania biznesowych relacji.

Działalność KIG w ramach projektu sprowadza się do:

 • kojarzenia partnerów handlowych;
 • rozpowszechniania i promowania ofert współpracy;
 • dostarczania: informacji o danych ekonomicznych, trendach w gospodarce oraz w najważniejszych branżach, danych makroekonomicznych i informacji na temat sytuacji w Polsce;
 • przekazywania informacji na temat prawnych i finansowych warunków prowadzenia działalności w Polsce;
 • informacji na temat najważniejszych targów i imprez wystawienniczych w Polsce;
 • udzielania logistycznego wsparcia piemonckim firmom biorącym udział w targach na terenie Polski;
 • organizowania spotkań z firmami włoskimi zainteresowanymi wejściem na polski rynek oraz z ich potencjalnymi kontrahentami;
 • udziału w wydarzeniu “Week dedicated to Poland” oraz w corocznych spotkaniach przedstawicieli wszystkich DESK należących do sieci;
 • przeprowadzania badań rynkowych;
 • organizowania wyjazdowych i obsługi przyjazdowych misji gospodarczych.

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Elżbieta Wojtas
tel. +48 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.