• W dniu 31.10.2019 została podpisana umowa w sprawie realizacji przez KIG projektu GreenEvo. Krajowa Izba Gospodarcza została wybrana na realizatora usług dla Ministerstwa Klimatu w zakresie organizacji misji gospodarczych i innych działań promujących laureatów GreenEvo na rynkach zagranicznych, działania będą prowadzone do listopada 2020 roku. Do grona laureatów trafiają sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

  GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to program Ministerstwa Klimatu (wcześniej: Ministerstwa Środowiska), mający na celu tworzenie przyjaznych warunków dla upowszechniania w kraju i za granicą technologii środowiskowych polskich przedsiębiorców. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także zapewnienie im niezbędnych narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój.

  Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii stanowi flagowy przykład współpracy administracji z biznesem stymulujący międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierający zagraniczną aktywność polskich firm. Podstawą funkcjonowania Programu jest realizacja zadania Ministra Klimatu, które ma na celu wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą, stanowiące element polityki ochrony środowiska. Program GreenEvo finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Główne nurty, które promuje GreenEvo, obejmują gospodarkę o obiegu zamkniętym, elektromobilność, adaptację do zmian klimatu, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczną, odnawialne żródła energii i gospodarkę zasobooszczedną.

  Obszary działania programu, to :

  • gospodarka wodno-sciekowa
  • gospodarka odpadami
  • odnawialne żrodła energii
  • oszczędność energii
  • ochrona powietrza
  • ochrona róznorodnosci biologicznej
  • budownictwo pasywne
  • niskoemisyjny transport
  • ochrona  klimatu, w tych technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych

  W ramach programu eksperci z BWZZ KIG wspierają Ministerstwo Klimatu w organizacji dzialan promocyjnych, w tym misji gospodarczych, których beneficjentami są firmy – laureaci projektu GreenEvo. W ramach w/w działań projekt przewiduje różnego rodzaju  spotkania biznesowe z udzialem zagranicznych partnerów, rozmowy B2B, udział w zagranicznych targach, wizyty studyjne, przede wszystkich za granicą, ale także w Polsce, jak również szkolenia.

  Strona projektu tutaj.

  Relacja z misji GreenEvo w Kanadzie tutaj.

  Kontakt:

  Agnieszka Salamonczyk, Zastępca Dyrektora BWZZ, Ekspert GreenEvo
  asalamonczyk@kig.plagnieszka.salamonczyk@klimat.gov.pl
  tel: 516 178 476, 577 740 500

  Elzbieta Wojtas, Manager, Ekspert GreenEvo
  ewojtas@kig.plelzbieta.wojtas@klimat.gov.pl
  tel: 516 705 708, 575 940 800

 • W dniach 20-23 września 2019 r. Krajowa Izba Gospodarcza zrealizowała Narodowe Wystąpienie Polskie podczas międzynarodowych targów  wielobranżowych China ASEAN  EXPO (CAEXPO)  2019, które odbyło się w stolicy prowincji Guanxi – mieście Nanning Płd. Chiny. W ramach tego wystąpienia Polska zaprezentowała szeroki wachlarz osiągnięć i możliwości naszego kraju . Działania promocyjne polegały na:

  • zorganizowaniu Narodowego Pawilonu Polskiego (ogólna promocja w zakresie osiągnięć i technologii polskiego przemysłu, prezentacja polskiej oferty turystycznej)
  • pozyskaniu  20 polskich firm  i przygotowaniu dla nich  zespolonego pawilonu  z indywidualnymi stoiskami  ekspozycyjnymi
  • przygotowaniu i organizacji  Polskiej Konferencji  Promocyjnej, mającej na celu prezentację rozwiązań i osiągnięć czterech sektorów polskiego przemysłu (logistyka, IT,  ochrona środowiska  oraz sektor art. spożywczych), interesujących ze względu na swoją specyfikę  dla firm chińskich  z prowincji Guanxi oraz sąsiednich krajów ASEANU.

  Targi CAEXPO to coroczne prestiżowe wydarzenie, organizowane przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej oraz państwa członkowskie ASEAN w Nanning (stolica regionu autonomicznego Guangxi). Jako jedno z najważniejszych wydarzeń targowych w Chinach gościło do tej pory 67 przywódców z Chin i państw ASEAN oraz 660 000 wystawców. Wydarzenie cieszy się także popularnością wśród przedstawicieli biznesu z państw z Azji Płd. Wschodniej .

  W celu promocji współpracy pomiędzy Chinami, państwami ASEAN i innymi krajami tzw. „Pasa i Szlaku”, organizatorzy od 2014 roku zapraszają do udziału w targach państwa spoza ASEAN. Polska była pierwszym krajem spoza Azji zaproszonym do udziału jako kraj partnerski.

  W targach wzięła udział polska delegacja rządowa, z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

  Polskie wystąpienie zostało zrealizowane w ramach promocji Marki Polskiej Gospodarki na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

  Relacja zdjęciowa:

  Kontakt:

  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Katarzyna Kaniewska
  tel: 22 630 97 07
  e-mail: kkaniewska@kig.pl

  Maria Nowakowska
  tel: 22 630 97 83
  e-mail: mnowakowska@kig.pl

 • Branżowy Program Promocji Maszyn – budowa i organizacja polskich stoisk informacyjno – promocyjnych na wybranych targach sektora  maszynowego (2018-2019) 

  W latach 2018 i 2019 Krajowa Izba Gospodarcza w konsorcjum z World Expo International realizowana Branżowy Program Promocji Maszyn i Urządzeń – budowa i organizacja polskich stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych targach sektora maszynowego.

  W ramach  naszych zadań przygotowaliśmy projekty, zabudowę polskich stoisk informacyjno-promocyjnych na wyselekcjonowanych przez Zamawiającego (PAIH) targach; były to następujące imprezy targowe:

  • Ugol Rossi, Nowokużnieck, Rosja: 5 – 8 czerwiec 2018;
  • KazComak, Astana, Kazachstan: 19 – 21 czerwiec 2018;
  • AgroWorld, Almaty, Kazachstan: 30 października – 2 listopada 2018;
  • Bauma Szanghaj, Chiny: 27 – 30 listopada 2018;
  • Iran Conmin, Iran, Teheran: 2 – 5 listopada 2018;
  • Bauma Conexpo, Indie, New Delhi: 11 – 14 grudnia 2018;
  • Agroexpo – Izmir , Turcja: 7 – 10 luty 2019;
  • Kazkomak 2019 , Kazachstan: 15 – 18 września 2019
  • China Coal and Minning, Pekin, Chiny: 30 października – 2 listopada 2019;
  • Minex 2019, Izmir Turcja: 23 – 26 października 2019;
  • IME 2019, Kalkuta, Indie: 6 – 9 listopada 2019.

  Poza zaprojektowaniem i wykonaniem stoisk, do zadań Konsorcjum należała również spedycja materiałów reklamowych oraz sprzętu ekspozycyjnego na w/w. stoiska,  wyposażenie w sprzęt wizualno – nagłaśniający pozwalający na zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium promocyjnego  nt.  polskiego sektora maszynowego podczas   targów na stoisku polskim.

  W ramach programu  Konsorcjum było również odpowiedzialne za  przygotowanie prezentacji dot. szeroko rozumianego sektora maszynowego, modyfikowanej  indywidualnie do potrzeb każdej wystawy  zgodnej ze jej charakterystyka branżową  jak również znalezienie i pozyskanie właściwego prelegenta merytorycznego, który także udzielał konsultacji merytorycznych na polskim stoisku podczas targów oraz wykonywał prezentację podczas seminarium promocyjnego, organizowanego podczas wystawy.

  Relacja zdjęciowa:

  Kontakt:
  Biuro Współpracy z Zagranicą

  Katarzyna Kaniewska
  tel: 22 630 97 07
  e-mail: kkaniewska@kig.pl

  Maria Nowakowska
  tel: 22 630 97 83
  e-mail: mnowakowska@kig.pl

 • W latach 2018 – 2019 Krajowa Izba Gospodarcza realizowała zarządzany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu branżowy program promocji maszyn i urządzeń.

  Podstawowym celem programu jest promocja polskiego sektora maszynowego w oparciu o polskie marki produktowe na rynkach zagranicznych.

  W ramach programu promocji branży maszyn i urządzeń (poddziałanie 3.3.2. Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój),  zostały zorganizowane dwie misje przyjazdowe (Study Tours)  z Turcji oraz Chin.

  W każdej wizycie studyjnej przewidziany był udział trzech dziennikarzy oraz sześciu biznesmenów z danego kraju reprezentujących konkretną branżę:

  Turcja: dziennikarze reprezentowali prasę branżową o zasięgu ogólnokrajowym, przedstawiciele biznesu (importerzy) reprezentowali firmy zainteresowane zakupem maszyn i urządzeń  sektora rolniczego.

  Relacja z wizyty studyjnej przedstawicieli tureckiego biznesu, 6 – 9 listopada 2018 r.

  Chiny: dziennikarze reprezentowali prasę branżową o zasięgu ogólnokrajowym, przedstawiciele biznesu natomiast firmy zainteresowane zakupem maszyn i urządzeń sektora górniczego.

  Relacja z wizyty studyjnej przedstawicieli chińskiego biznesu, 10 – 14 września 2019 r.

  Kontakt:
  Biuro Współpracy z Zagranicą

  Katarzyna Kaniewska
  tel: 22 630 97 07
  e-mail: kkaniewska@kig.pl

  Maria Nowakowska
  tel: 22 630 97 83
  e-mail: mnowakowska@kig.pl

   

 • Szczegóły dotyczące programu tutaj.

 • Branżowe Programy Promocji w ramach poddziałania 6.5.1 POIG – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych został stworzony przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi przedsiębiorcami, mający na celu wypromowanie polskich marek eksportowych które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone z Polską. Jedną z wyróżnionych branż jest branża budownictwa.

  Konsorcjum Polskie Budownictwo w składzie:

  • Krajowa Izba Gospodarcza – Lider Konsorcjum
  • Polska Izba Przemysłowo Handlowa Budownictwa;
  • INTERSERVIS Sp. z o.o.;
  • ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

  wygrało przetarg Ministerstwa Gospodarki na realizację branżowego programu promocji BUDOWNICTWA.

  Umowa na realizację tego Programu została podpisana między Ministerstwem Gospodarki a Konsorcjum w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

  W ramach branżowego programu promocji w ciągu trzech lat tj. od 26 kwietnia 2012 do 31 marca 2015 r. Konsorcjum Polskie Budownictwo realizuje szereg międzynarodowych imprez targowych oraz misji gospodarczych, konferencji i spotkań biznesowych w ramach spójnego planu promocji branży i skupionych wokół niej przedsiębiorców.

  Kampania obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski oraz następujące kraje: Arabię Saudyjską, Czechy, Kazachstan, Maroko, Niemcy, Rosję, Szwecję oraz Ukrainę. Podmiot gospodarczy uczestniczący w Programie może uzyskać 75% refundacji z tytułu poniesionych kosztów udziału w wybranych działaniach promocyjnych.

  Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 maja 2012 r. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach promocyjnych przeznaczonych dla branży budownictwa oraz promocji Państwa firmy na rynkach międzynarodowych.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.