Umowy z zagranicznymi organizacjami

Krajowa Izba Gospodarcza zawarła już ponad 250 umów o współpracy z zagranicznymi organizacjami reprezentującymi lokalnych przedsiębiorców.

Dzięki temu, prowadząc działania związane z promocją polskiego eksportu, w każdym kraju mamy partnera, który reprezentuje nas w kontaktach z lokalnymi władzami i pomaga w przygotowaniu programu pobytu polskich firm za granicą, w tym w wyszukiwaniu potencjalnych kontrahentów dla uczestników organizowanych przedsięwzięć.

W 2018 i 2019 roku zostały już podpisane porozumienia z następującymi organizacjami:

  • Umowa o współpracy z Chamber of Commerce and Industry of the Center (Tunezja)
  • Umowa o współpracy z Sudanese Businessmen and Employers Federation
  • Memorandum of Understanding między KIG a Georgian Chamber of Commerce and Industry
  • Umowa o współpracy KIG z Jordan European Business Association (JEBA)
  • Umowa o współpracy KIG z Amman Chamber of Industry
  • Umowa o współpracy KIG z Amman Chamber of Commerce
  • Umowa o współpracy pomiędzy KIG a Maltan Chamber of Commerce, Enterprise and Industry

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.