IV Europejski Parlament Przedsiębiorstw: ponad 700 przedsiębiorców opowiedziało się za Europą! 13 października 2016 r. Bruksela

logo-epp-2016-gora

“Przyszedł czas aby przedsiębiorcy odnowili swoją wolę i zdolności stawiania czoła wyzwaniom obecnych czasów: globalizacji, bezrobociu, uczciwej konkurencji, migracji i zmianom klimatu”.

Tymi słowami Prezes EUROCHAMBRES Richard Weber inaugurował 4 edycję Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw, skupiającego ponad 700 firm w Sali Plenarnej (Hemicykle) Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W obradach uczestniczyła także delegacja z Polski pod kierownictwem Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego KIG Marka Kłoczko.

W czasie kolejnych debat i głosowań na tematy handlu, jednolitego rynku, zrównoważonego rozwoju oraz umiejętności, firmy wezwały prawodawców EU by pozwolić na im wyrazić swoje stanowisko wobec wyzwań wpływających na ich światową konkurencyjność.

Przedsiębiorcy powstali również aby zademonstrować swoją wiarę w Projekt EUROPA. Dwie trzecie z nich stwierdziło, że Brexit wpłynąłby negatywnie na ich biznes.

Oficjalni przedstawiciele wysokiego szczebla – włączając Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, Europejskiego Komisarza i Wiceprzewodniczącego Jyrki Katainen oraz Ivan Korčok Sekretarza Stanu Słowacji – spotkali się z przedsiębiorcami i przyjęli do wiadomości ich oczekiwania związane z poprawą europejskiej polityki biznesowej.

W załączeniu prezentujemy wyniki głosowań, które zostały także przekazane do Władz Parlamentu Europejskiej i Komisji Europejskiej  aby upewnić się, że głos biznesu jest dobrze słyszany przez kręgi decyzyjne w Brukseli i poza nią.

Podczas pobytu w Brukseli, polscy przedsiębiorcy mieli również możliwość spotkania z ekspertami ds. regulacji prawnych Unii Europejskiej w Stałym Przedstawicielstwie RP, a także wysłuchania prezentacji i poznania szczegółów Projektu „EPK- pojedyńczy punkt kontaktowy” i portalu „biznes.gov.pl” prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Krajową Izbę Gospodarczą i ILiM.

Wieczorem odbyło się spotkanie w Ambasadzie RP z udziałem Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Europosła  Ryszarda Czarneckiego oraz Ambasadora RP w Królestwie Belgii Artura Orzechowskiego.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Europarlamentu Przedsiębiorstw w 2018 r.

wyniki głosowań: Pobierz

Kanał #EPE2016 YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPtQvPZw4D5c1vVYx_3N9f9WI1FSYGSn3

link do: biznes.gov.pl

Zdjęcia: Copyright by © HorstWagner.eu

Kontakt
Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 96 06
plipiec@kig.pl

logo-epp-2016-dol

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.