Misja Gospodarcza KIG do Królestwa Lesotho i RPA, 11-18 września 2016 r.

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu, organizuje wyjazd Misji Gospodarczej Ogólno-branżowej do Królestwa Lesotho i Republiki Południowej Afryki w terminie 11 – 18 września 2016 r.

Program Misji KIG przewiduje przeprowadzenie akwizycji handlowej, prezentację przez członków Misji ich ofert eksportowych oraz przeprowadzenie przez nich rozmów handlowych:

W stolicy Lesotho, Maseru:
na Business Forum w Lesotho National Development Corporation (LNDC); na spotkaniu biznesowym w Lesotho Chamber of Commerce and Industry z udziałem przedstawicieli miejscowych firm handlowo-przemysłowych.

W RPA, w miastach: East London (Prowincja Przylądkowa Wschodnia nad Oceanem Indyjskim):
na spotkaniu z władzami Wschodniej Prowincji Przylądkowej zorganizowanym przez Easter Cape Development Corporation z udziałem miejscowych firm; Port Elizabeth (Prowincja Przylądkowa Wschodnia nad Oceanem Indyjskim): na spotkaniu biznesowym w Nelson Mandela Bay Chamber of Commerce and Industry z udziałem lokalnych firm handlowo-przemysłowych;

Johannesburg:
na najważniejszej imprezie wystawienniczej kraju – Międzynarodowych Targach Przemysłowych ELECTRA-MINING. Członkom Misji udostępnione będzie stoisko informacyjne zorganizowane przez Radcę Handlowego naszej Ambasady, na którym będą dogodne warunki do prezentacji ofert eksportowych.

Kontakt:

Tadeusz Świątkowski
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 96 02
kom. 516 178 471
fax. 22 630 99 15
email: tswiatkowski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.