Relacja: Misja gospodarcza do Egiptu, 13-18 marca 2015 r.

W dniach 13–18 marca 2015 r. odbyła się misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Egiptu. W misji uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli polskiego biznesu, reprezentujący branże: spożywczą, farmaceutyczną, weterynaryją, elektroniczną, kolejową oraz chemiczną.

Misji biznesowej przewodniczył P. Tadeusz Donocik, Wiceprezes KIG.

Wydarzenie zostało organizowane przez KIG oraz Egipsko – Polskie Stowarzyszenie Biznesmenów we współpracy z Ambasadą RP w Kairze oraz Ambasadą Egipskiej Republiki Egiptu w Warszawie. Wsparcie dla przedsięwzięcia zapewniło Ministerstwo Gospodarki, delegacji przewodniczył p. Andrzej Dycha, Wiceminister Gospodarki.

W ramach programu odbyły się:

  • Polsko – Egipskie Forum Gospodarczym w Kairze, przygotowane we współpracy z Egipsko – Polskim Stowarzyszeniem Biznesmenów; po sesji plenarnej miały miejsce rozmowy bilateralne pomiędzy polskimi i egipskimi przedsiębiorstwami w których ze strony egipskiej wzięło udział blisko 70 przedstawicieli biznesu;
  • Polsko – Egipskie Forum Gospodarczym w Aleksandrii, przygotowanym we współpracy z Aleksandryjską Izbą Handlową; w sesji spotkań B2B uczestniczyło ponad 100 firm egipskich;
  • Polsko –Egipskie Spotkanie Handlowe przygotowane we współpracy z Kairską Izbą Handlową, podczas której Porozumienie o Współpracy pomiędzy KIG a Cairo Chamber of Commerce podpisali: P. Tadeusz Donocik, Wiceprezes KIG oraz P. Ibrahim Mahmoud Al. Araby, Prezes CCC.

Kontakt:

Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Galeria zdjęć:

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.