Relacja: Misja Gospodarcza do Senegalu, 25 – 27 VII 2016 r.

W dniach 25 – 27.07.br Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą RP w Dakarze oraz Ambasadą Republiki Senegalu w Warszawie, zorganizowała Misję Gospodarczą do Senegalu.

20-osobowej polskiej delegacji przewodniczył Wiceprezes KIG p. Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Z ramienia Ministerstwa Gospodarki udział wziął Wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej P. Wojciech Pobóg-Pągowski. Misji towarzyszył ponadto Radca-Minister Ambasady Republiki Senegalu P. Diombass Diaw.

Rozmowy Misji KIG w Senegalu były kontynuacją polsko-senegalskich spotkań biznesowych, które odbyły się w Warszawie w czerwcu br z okazji wizyty Prezesa Senegalskiego Zrzeszenia Izb Przemysłowo-Handlowych P. Seringe Mboup.

28 czerwca br Prezes S. Mboup spotkał się z Prezesem KIG P. Andrzejem Arendarskim i Wiceprezesem KIG P. Witoldem Karczewskim oraz polskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi rozwijaniem współpracy na rynku senegalskim. Spotkanie odbyło się w siedzibie KIG z udziałem nowego Ambasadora Republiki Senegalu w Warszawie P. Amadou Dabo.

Głównym punktem programu misji w Dakarze było Senegalsko-Polskie Forum Gospodracze, które odbyło się w dniu 25 lipca z udziałem ok. 100-u przedstawicieli biznesu z Senegalu i z Polski, izb przemysłowo-handlowych różnych prowincji kraju, w tym: Kedougou, Saint Louis, Kolda i Thies oraz instytucji rządowych, w tym Agencji APIX i ASEPEX. Spotkanie prowadził Minister Handlu Republiki Senegalu P. Alioune Sarr.

Podczas Forum zostały podpisane umowy o współpracy międzyizbowej na szczeblu narodowym: między Krajową Izbą Gospodarczą a Senegalskim Zrzeszeniem Izb Przemysłowo-Handlowych Senegalu, oraz na szczeblu regionalnym: między Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku a Izbą Gospodarczą w Kedougou, jak również nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy miast: Białegostoku i Saint Louis.

Uczestnicy misji zostali ponadto przyjęci przez Ministra Spraw Zagranicznych Senegalu P.Mankeur Ndiaye, który z satysfakcją odniósł się do zacieśniania współpracy gospodarczej między naszymi krajami, w tym współpracy na szczeblu samorządów gospodarczych i regionów. Minister M. Ndiaye zwrócił także uwagę na potrzebę podpisania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o popieraniu inwestycji jak również nawiązał do spodziewanej w październiku br wizyty strony senegalskiej w Polsce.

Polscy przedsiębiorcy przeprowadzili ponadto rozmowy m.in. na szczeblu Ministerstwa Promocji Inwestycji i Współpracy, Ministerstwa Infrastruktury i Transportu oraz Ministerstwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej jak również w poszczególnych senegalskich firmach i agencjach rządowych. Spotkali się również z przedstawicielami lokalnej Polonii w siedzibie Stowarzyszenia Polaków w Afryce Zachodniej.

Program misji zakończyło spotkanie podsumowujące w siedzibie Zrzeszenia Izb Senegalskich, na którym zapowiedziano dalsze działania promujące współprace polskiego i senegalskiego biznesu.

Zapraszamy Państwa do udziału w następnych przedsięwzięciach promocyjnych planowanych przez KIG w regionie Afryki Zachodniej.

 Kontakt:

Agnieszka Salamończyk,
tel: 22 6309773,
e-mail: asalamonczyk@kig.plElżbieta Wojtas,
tel: 22 6309752,
e-mail: ewojtas@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.