Relacja: Polscy przedsiębiorcy w Maroku, 8–12 grudnia 2014 r.

W dniach 8-12 grudnia 2014 r. przebywała w Maroku misja gospodarcza KIG zorganizowana z okazji oficjalnej wizyty w tym kraju Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza.

Delegacja polska pod przewodnictwem Marszałka Bogdana Borusewicza obejmowała grupę senatorów oraz towarzyszącą misję gospodarczą z przedstawicielami ponad 20 polskich firm, zorganizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Na czele delegacji biznesowej stał Pan Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG. Misja składała się z przedstawicieli polskich przedsiębiorstw reprezentujących następujące sektory gospodarcze: rybołówstwo, maszyny i urządzenia oraz technologie dla branży rolno-spożywczej, budownictwo, oświetlenie, konstrukcje stalowe, odlewy, meble, oraz asortyment dla kolejnictwa.

Najważniejszymi punktami programu w Maroku były fora gospodarcze w Casablance i w Agadirze z udziałem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza i przewodniczącego Izby Doradców Królestwa Marokańskiego Mohameda Cheikhia Biadillaha które stworzyły doskonałą okazję do nawiązania kontaktów roboczych z między polskimi i marokańskimi przedsiębiorcami.

Marokańsko-Polskie Forum Gospodarcze w Casablance w dniu 10 grudnia zorganizowane we współpracy z Izbą Handlu, Przemysłu i Usług w Casablance, wieloletnim partnerem KIG, potwierdziło duże zainteresowanie firm marokańskich nawiązaniem kontaktów z polskimi partnerami. Świadczą o tym liczne spotkania B2B, które polscy uczestnicy misji odbyli w Casablance.

Bardzo owocne okazało się również Forum Biznesu w Agadirze, zorganizowane przy udziale władz regionu Sousse-Massa-Draa, z namiestnikiem królewskim El Mohammed El Yazid Zellou na czele.

Forum w Agadirze dzięki zaangażowaniu przewodniczącego miejscowej Izby Handlu i Przemysłu, a jednocześnie Konsula Honorowego RP Pana Saida Dor zakończyło się dużym sukcesem.

Podczas Forum w obecności Marszałka Borusewicza oraz Przewodniczącego Izby Doradców Mohameda Cheikhia Biadillaha podpisane zostało porozumienie o współpracy między Izbą w Agadirze a Krajową Izbą Gospodarczą.

W trakcie Forum w Agadirze gospodarze przedstawili polskim firmom możliwości dwustronnej współpracy gospodarczej, w tym w drodze realizacji na miejscu projektów inwestycyjnych w ramach realizowanych programów modernizacji i rozwoju szeregu sektorów i branż.

W obydwu forach uczestniczyło ogółem ponad 150 marokańskich przedsiębiorców. Delegacja biznesu została ponadto przyjęta przez Mera miasta Meknes oraz lokalne władze i przedstawicieli izby gospodarczej. W Meknès, podobnie jak w Agadirze, przedstawiając potencjał regionu, zachęcano przybyłych z Polski gości do wykorzystania istniejących szans dla nawiązywania obustronnie korzystnych relacji biznesowych, w tym poprzez udział w największej i najważniejszej imprezie targowej w Maroku, salonie rolniczym „SIAM”, organizowanym w tym mieście.

Maroko należy do czołowych partnerów gospodarczych i handlowych Polski wśród państw arabskich i Afryki. Do najważniejszych czynników sprzyjających dalszemu dynamicznemu rozwojowi i dywersyfikacji asortymentowej eksportu z Polski na rynek marokański należą: bardzo dobre stosunki polityczne pomiędzy obydwoma krajami, uporządkowana baza prawno-traktatowa dwustronnych relacji gospodarczych, zaawansowany status Maroka w stosunkach z Unią Europejską i systematycznie liberalizowane zasady dwustronnej polityki handlowej, względna (na tle innych krajów regionu) stabilizacja polityczna Maroka, relatywnie korzystna sytuacja gospodarcza, realizowane reformy ekonomiczne i szerokie plany rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wielkość i chłonność rynku wewnętrznego.

W 2015 roku odbędzie się m.in. Polsko-Marokańskie Forum Gospodarcze w Warszawie z okazji planowanej wizyty w Polsce Ministra Przemysłu i Handlu Maroka oraz EU-MED Roadshow w branży technologii i rozwiązań dla ochrony środowiska oraz nowoczesnego budownictwa w ramach programu EUROMED INVEST. W obydwu przedsięwzięciach planowany jest udział przedsiębiorców z Maroka.

Kontakt:
Agnieszka Salamończyk
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.