Relacja: Wizyta polskich przedsiębiorców w Mauretanii, 12-15 października 2014 r.

W dniach 12-15 października 2014 r. przebywała w Mauretanii Misja Gospodarcza KIG zorganizowana z okazji oficjalnej wizyty w tym kraju Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza.

Delegacja polska liczyła 60 osób. Razem z Marszałkiem Senatu do Nawakszut przylecieli polscy senatorowie oraz wiceministrowie obrony narodowej i gospodarki.

„Politycy jeżdżą wszędzie, natomiast biznesmeni jadą tam, gdzie mogą zrobić interesy. Obecność polskich przedsiębiorców ze mną dziś w stolicy Mauretanii świadczy o tym, że postrzegają oni ten kraj jako dający perspektywy obopólnie korzystnej współpracy” – powiedział Marszałek Borusewicz podczas spotkania w izbie wyższej parlamentu Mauretanii z delegacją polskich przedsiębiorców oraz senatorów i przedsiębiorców mauretańskich.

Marszałek Senatu wziął udział w Polsko-Mauretańskim Forum Biznesu, które odbyło się w dniu 14 października w Nawakszut i było okazją do nawiązania kontaktów dla przedsiębiorców z obu krajów. Forum zorganizowane pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza i Przewodniczącego Senatu Islamskiej Republiki Mauretanii Mohameda El Hadzem, było pierwszym wydarzeniem w historii dwustronnych kontaktów polsko-mauretańskich, które odbywało się w Mauretanii, a udział licznego grona, zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli parlamentu i administracji państwowej to czytelny znak zainteresowania rozwijaniem korzystnej współpracy gospodarczej i handlowej między Polską a Mauretanią.

Uczestnikami Forum byli polscy przedsiębiorcy członkowie misji gospodarczej, zorganizowanej z okazji wizyty Marszałka Senatu przez KIG, której przewodniczył Prezes KIG Andrzej Arendarski.

Podczas forum, w obecności Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki Mauretanii, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Krajowa Izbą Gospodarczą a Mauretańską Izbą Przemysłu, Handlu i Rolnictwa. Perspektywy polsko-mauretańskiej współpracy gospodarczej były przedmiotem obrad Forum, które zakończyło się rozmowami B2B między polskimi i mauretańskimi przedsiębiorcami.

Prezes KIG Andrzej Arendarski w swoim wystąpieniu podkreślił, że Mauretania staje się dla polskich firm obiektem coraz większego zainteresowania. Świadczy o tym liczny udział w misji przedsiębiorców reprezentujących główne sektory polskiej gospodarki, a więc przemysł rolno-spożywczy, rybołówstwo i przemysł stoczniowy, budownictwo i energetykę, inżynierię środowiskową, teleinformatykę, przemysł obronny, kolejnictwo, farmacje i wiele innych.

Największe możliwości w zakresie inwestowania istnieją w sektorach ropy naftowej, gazu, minerałów, infrastruktury oraz przemyśle przetwórstwa ryb. Sektor wydobycia ropy naftowej jest największym źródłem dochodów Mauretanii, stanowiąc ponad 50% mauretańskiego eksportu. Mauretańskie złoża oceniane są na 120-130 mln baryłek. Badania wykazały, że istnieją jeszcze złoża ropy, które stanowią szansę dla inwestorów. Istnieją także możliwości dostaw i wsparcia logistycznego dla firm wydobywających ropę naftową. Górnictwo, przede wszystkim żelaza, jest jednym z największych przemysłów w Mauretanii. Do największych ostatnio realizowanych projektów zaliczyć należy ponadto budowę mostu na rzece Senegal, budowę sieci kolejowej łączącej Nawakszut z miejscowością Kaedi na południu kraju, remont i budowę nowych dróg, oraz budowę sieci wodociągowej w Nawakszut. Także w tym zakresie istnieją możliwości inwestowania w budownictwo, systemy nawadniania, technologie telekomunikacyjne i informatyczne oraz doradztwo.

W 2015 roku, z okazji 50-tej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Mauretanią planowane są kolejne wydarzenia promocyjne dla polskich i mauretańskich przedsiębiorców. Wszystkich Państwa zainteresowanych współpracą na rynku mauretańskim i uczestnictwem w planowanych wydarzeniach serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.