• A A A

Relacja: Misja gospodarcza do Brazylii – Manaus, 18-23 listopada 2015 r.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz WPHI w Sao Paulo i Konsulatem Generalnym RP w Manaus w dniach 18-23 listopada 2015 r. zorganizowała misję polskich przedsiębiorców do Brazylii.

W ramach ww. misji dnia 19 listopada 2015 odbyło się Forum Biznesu Polska- Brazylia w MT Manaus z udziałem min. Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Manaus, przedstawicieli strefy ekonomicznej SUFRAMA, przedstawicieli brazylijskiej Konfederacji Przemysłu. Polscy przedsiębiorcy odwiedzili także fabrykę sprzętu elektronicznego POSITIVO znajdującą się na terenie strefy wolnocłowej Suframa, a także odbyli spotkania bilateralne na polskim stoisku WPHI Sao Paulo podczas Międzynarodowych Targów FIAM w Manaus.

zrzut-ekranu-2016-09-25-o-23-19-21

Stan Amazonas jest największym stanem Brazylii (18,5% całości). Zajmuje powierzchnię 1.579 tys. km kw. Liczy około 3,1 milionów osób. 92 % powierzchni Stanu zajmuje puszcza tropikalna, a cały region Amazonii wytwarza 25% zasobów słodkiej wody Ziemi. Transport rzeczny jest podstawowym środkiem komunikacji. Stan Amazonas wytwarza ok. 2% PKB Brazylii. Stan należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów. 40% PKB wytwarzane jest z przemysłu: drzewnego, motocyklowego, elektronicznego – 50% telefony komórkowe; produkty chemiczne (kompleks petrochemiczny de Urucu-Coari), a także przemysł wydobywczy ropy i gazu, napoje chłodzące, 8% z rolnictwa, resztę stanowią usługi. Na terenie stanu znajduje się Strefa Wolnocłową Manaus SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus) działalność przedłużona do 2023 roku. W Strefie wytwarza się 62 % PKB Stanu, SUFRAMA organizuje, co dwa lata ww. Międzynarodowe Targi Amazonii FIAM. Głównym zajęciem ludności Stanu jest pozyskiwanie surowców roślinnych takich jak drzewo, kauczuk, kasztany „Para” i inne rośliny puszczy amazońskiej oraz mineralnych: cyny, żelaza.

Manaus jest także portem bezcłowym, najbardziej znaczącym na rozległym systemie rzecznym Amazonii, dostępnym także dla statków morskich. Poza przemysłem dużą rolę odgrywa turystyka przede wszystkim ekoturystyka, która wrasta w tempie 6% rocznie. W pobliżu Manaus, rzeka Negro łączy się z rzeką Solimoes, ponieważ wody tych rzek mają zupełnie inne kolory mieszanie się ich daje niesamowity efekt, który rocznie podziwia miliony turystów.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji misji kierujemy do Pana Ambasadora Pawła Kulki Kulpiowskiego, Doradcy Dypolomatycznego Prezesa KIG.

Więcej informacji o targach FIAM: http://www.suframa.gov.br/fiam/eng_index.cfm

Kontakt:

Monika Sasiak
tel: 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.