• A A A

Relacja: Misja gospodarcza KIG na Polsko-Indyjskim Szczycie Energetycznym w New Delhi oraz Kalkucie

Maszyny i urządzenia górnicze, nowoczesne zielone technologie – to oferta, z którą polski biznes uczestniczył w misji Krajowej Izby Gospodarczej do Indii. Potrzeby energetyczne i dynamiczny rozwój gospodarczy Indii mogą być szansą dla polskich firm, które zaprezentowały swoje najlepsze rozwiązania podczas szeregu spotkań i seminariów w Indiach.

W dniach 10-15 lutego 2014 r. misja gospodarcza zorganizowana przez Krajowa Izbę Gospodarczą licząca ponad 70 przedstawicieli biznesu i ośrodków naukowo-badawczych, w tym firm z sektora górniczego, wydobywczego i energetycznego uczestniczyła w Polsko – Indyjskim szczycie Energetycznym w New Delhi oraz V Azjatyckim Kongresie Górniczym i Targach Górniczych w Kalkucie.

Delegacji polskiego biznesu przewodniczył Pan Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Misja towarzyszyła oficjalnej wizycie w Indiach Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pani Katarzyny Kacperczyk oraz Wiceministra Gospodarki Pana Witolda Pietrewicza.

Polsko-Indyjski Szczyt Energetyczny był jednym z wydarzeń towarzyszących 60-leciu nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma krajami. Podczas konferencji i spotkań w ramach szczytu polskie firmy miały możliwość indywidualnej prezentacji oferty handlowej i nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych. Wśród omawianych na szczycie kwestii znalazły się m.in. odnawialne źródła energii, wydobycie gazu łupkowego czy nowoczesne techniki wydobycia węgla.

Wiceminister Katarzyna Kacperczyk zaznaczyła, że współpraca między Polską a Indiami jest dobra, ale trzeba wciąż pracować nad jej rozwijaniem nie tylko na szczeblu rządowym, ale na poziomie przedsiębiorstw.

Podczas sesji inauguracyjnej Szczytu w New Delhi została ponadto podpisana Umowa o Współpracy między KIG a Konfederacja Indyjskiego Przemysłu CII, będącej partnerem tego wydarzenia.

Cykl spotkań i konferencji oraz sesje indywidualnych rozmów B2B między polskimi i indyjskimi firmami, zorganizowane podczas pobytu misji gospodarczej KIG w Indiach miały na celu ułatwienie i ożywienie kontaktów między przedsiębiorcami.

Polska delegacja wzięła również udział w otwarciu Azjatyckiego Kongresu Górniczego w Kalkucie, w którym uczestniczyło ponad 600 przedsiębiorców z największych firm indyjskich reprezentujących przemysł wydobywczy i energetyczny. Polska była w tym roku honorowym partnerem Kongresu.

Uczestnicy misji mieli także okazję zaprezentować w Kalkucie swoją ofertę na odbywających się równolegle z kongresem Targach Górniczych, IME’2014, na których Polska wystąpiła jako oficjalny kraj partnerski. W międzynarodowych targach IME’2014 swoje rozwiązania i usługi oferowali czołowi przedstawiciele z branży górniczej, biorący udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych, którego KIG jest realizatorem.

Cieszy nas fakt, że renomowane indyjskie firmy są zainteresowane inwestycjami w naszym kraju i postrzegają go jako atrakcyjne miejsce do lokowania biznesu – podkreślił podczas inauguracji targów wiceminister Jerzy Pietrewicz. Oficjalnego otwarcia, wraz z polską delegacją rządową, dokonał Minister Węgla Indii Pan Shriprakash Jaiswal, który następnie został przyjęty przez polskie firmy prezentujące się na w/w imprezie w ramach polskiego stoiska narodowego.

Polskie firmy górnicze zaprezentowały również swoje osiągnięcia oraz nowoczesne technologie w górnictwie podczas Polskiej Konferencji Górniczej w Kalkucie z udziałem delegacji oficjalnej oraz ok. 160 partnerów ze strony indyjskiej, jak również podczas spotkania biznesowego zorganizowanego w Calcutta Chamber of Commerce.

Zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach promocyjnych organizowanych w roku bieżącym ramach wydarzeń towarzyszących 60-leciu nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Indiami.

Kontakt:

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.